Grigore Vieru - A cazut cerul din ochii tai • A cazut cerul din ochii tai

  A cazut cerul din ochii tai
  Si s-a farîmitat.
  A cazut de pe fata ta soarele
  Si-a înghetat.
  Încremenit e vîntul cel racoros
  Fara harnicele tale mîini.
  Cautîndu-te pe tine,
  S-au tainuit izvoarele-n tarîni.
  Ca un pom doborît
  Însusi graiul
  Parca se aude cazînd.
  Doamne, atît de singur,
  Atît de singur
  N-am fost nicicînd!


   

  Nichita Stănescu - Un soldat... • Un soldat... 

  Un soldat ţinându-se cu mâinile
  de marginea unui nor...
  De bocancii lui, cu mâinile încleştate
  se ţine alt soldat. De bocancii lui
  altul, apoi altul, apoi altul şi altul,
  şi-aşa până-n miezul pământului.

  Eu mă las s-alunec pe şirul lor
  ca pe-o frânghie,
  şi-alunecând, cataramele
  centurilor lor, îmi zgârie faţa.

  Şi-alunecând, îmi zgârie pieptul
  şi-alunecând, alunecând, îmi sfâşâie
  fâşii de carne,
  şi-alunecând, alunecând rămâne din mine
  numai scheletul.

  Când în sfârşit ajung, mă-ntind cu tâmpla
  pe o piatră.
  În timp ce dorm, fâşiile smulse
  se-ntorc de sus şi mă-nvelesc.
  M-ajunge din urmă şi sângele pierdut,
  şi durerea.

  Deschid ochii, mă uit.
  Coloana de soldaţi, nu se mai vede.
  Probabil că vântul a-mpins-o
  cu nor cu tot, în altă parte.


  Nichita Stănescu - Îngerul cu o carte în mână • Îngerul cu o carte în mână 

  Trecea un înger,
  pe un scaun negru aşezat.
  Trecea prin aer, liniştit
  şi mândru.

  Eu îl priveam de la fereastră, cum
  prin ziduri trece ca prin fum.

  Primeşte-mi un cuvânt, strigai,
  tu, îngere, împins din rai
  de-un vânt stârnit, de-o apăsare
  a vreunui gând cu mult mai mare.

  Dar îngerul tăcea, trecea
  pe-un scaun negru stând, citind
  o carte veche, strălucind
  în legătura-i de argint, şi grea.

  Trecu prin blocul nou din piaţă.
  Trecu prin chioşcul alămiu
  al staţiunii de benzină,
  abstras, divin.

  Primeşte-mi, îngere, strigai,
  paharul care-l beau, cu vin.
  Pâinea primeşte-mi-o şi sarea...
  Mi-apasă-n coastă înserarea.

  Dar îngerul tăcea, trecea
  prin soba din odaia mea.
  Pe un scaun negru sta, citind
  o carte grea cu solzi de-argint.

  Când fu în dreptul meu, strigai -
  o, îngere venit din rai,
  mă lasă să m-atârn şi eu
  de scaunul tău, de braţul tău.

  Abia putui de un picior
  de scaun, să m-agăţ din zbor.

  Astfel prin aer şi prin ziduri
  cu îngerul zburam şi eu,
  la fel cum flutură în vânt
  mătasa unui steag înfrint!

  Şi mă răneam de-acoperişe,
  de ramurile verzi, piezişe,

  şi mă izbeam de stâlpii lungi,
  de cabluri şi de sârme şi de dungi...

  Mă desprinsei de sus căzând
  în piaţa înserată, liniştită.
  O, el se-ndepărta zburând,
  prin aer şi prin ziduri străbătând
  cu cartea-n mâini, citind cu patimă
  necontenită.

  O, el se-ndepărta şi eu
  tot mai vroiam să-l văd, prin seară.
  ...Dar el s-a dus alunecând,
  împins în rai ca de un vânt,
  sau, poate, de-apăsarea unui gând
  cu mult mai mare.


  Nichita Stănescu - N-am mai murit de foame... • N-am mai murit de foame... 

  N-am mai murit de foame multă vreme.
  De când în loc de ochi aveam ciuperci,
  şi izbeau peste lopeţi de trireme
  ploi neântregi.

  Eu am murit în trecut,
  chiar înainte de a mă naşte.
  De mercur instabil ţin un scut
  la mâna stângă iscată ca o moaşte.

  Mă pregătesc de naştere,
  dorm în oul parfumat al bunicului meu
  care a plecat în recunoaştere,
  chiar acum, în prezentul trofeu.

  Îmi fac de cap,âmi fac de frunze, îmi fac de cai,
  pentru săgeţi trupul meu este cresut.
  Zeul A, zeul E, zeul I
  dovedesc c-am murit în trecut.


  Nichita Stănescu - Scrisoare medievală • Scrisoare medievală 

  Duceam în viteză piramide de var,
  dar nu pentru ziduri, nu, nu.
  Duceam cuvintele acestei limbi romane
  dar nu pentru a fi spuse de guri.
  Noi suntem, iubito, aceiaşi.
  Numai pietrele s-au schimbat,
  numai iarba.
  Domneşte pe-aici violetul, tăcerea,
  cleiul tâmplăresc, oh, da,
  cu care ne lipim braţele rupte.
  Noi suntem, iubito, aceiaşi
  şi nici nu se cunoaşte, oh, da,
  că sufletul nostru-i întors
  dintr-o călătorie în lumea
  perechilor, unu cu unu,
  pom cu pom, iarbă cu iarbă,
  piatră cu piatră.


  Nichita Stănescu - Mă las în continuare • Mă las în continuare 

  Mă las în continuare de mine însumi plâns
  ca-n vremea când puneam un ochi albastru
  la idee,
  şi pe deasupra o sprânceană ca să-l ţină strâns
  şi-ntrors din ce e către ce e.

  Şi eu m-aş fi dorit un om frumos,
  subţire şi pătrat la falcă,
  peste stafii victorios
  sau cel mai înţelept din arcă.

  De coadă aş fi tras în sus
  cometa adormind în patu-mi,
  bătut în cuie m-aş fi pus
  pe cruci de-a lungu-mi şi de-a latu-mi.

  Dar mi-a fost dat pe lângă os
  să am şi nervi şi chef de viaţă,
  şi eu am vrut să fiu frumos
  aşa cum legea ne învaţă.

  Dar, o, am fost aşa cum sunt,
  cum este osul repetat,
  din cărămizi, un zid urcând,
  haină de lucru şi purtat,

  pe care nu pot s-o sfâşiu,
  mai neavând un braţ, o gură,
  atâta timp cât am să fiu
  cu însumi, însumi de-o măsură.


  Nichita Stănescu - Douăsprezece noaptea, cu dor • Douăsprezece noaptea, cu dor 

  Coridor de ore, timp pierdut.
  Frunze zburătoare, ţări de toamnă.
  Străzile pe care am trecut
  în gâtlejul amintirii se răstoarnă.
  Trec secundele gravide; nasc urlând
  picături de ploaie repetate,
  vorbe ce s-au spus, îşi caută guri
  să se lase în pereţii lor pictate.
  Bate-o oră sus, dar pân-ajunge
  sunetul la creier, se-nserează.
  Dorm pavilioanele urechii, fuge
  pe timpane o stafie trează.


  Nichita Stănescu - Coagula tristeţea deodată... • Coagula tristeţea deodată... 

  Coagula tristeţea deodată,
  ca-n valuri, trupul de mărgean,
  şi trupuri de-necaţi zvârlea din matcă 
  privirea când mi-o prelungeam.
  S-a dus şi ora de azi.
  La radio s-a dat ora exactă:
  "Cling, clang" sau "Ping, pong"
  Toţi îşi privesc ceasurile
  numai murdarul de mine
  ca şi cum nimica nu ar fi,
  mă gandeam, sau poate chiar strigam:
  "Hai să ne strângem în braţe,
  hai, hai să ne strângem în braţe!"


  Nichita Stănescu - Orologiu cu statui • Orologiu cu statui 

  Pietrele deschid un ochi de piatră,
  oasele deschid un ochi de os. 
  Câte-un bot au câinii-n loc de ochi, şi latră
  din trei boturi, generos. 
  E un schimb de ochi mereu în aer. 
  Ochiul de pisică trece-n frunze. 
  Frunzele foşnesc cu dulce vaier
  în orbitele pisicilor lehuze. 
  Eu rămân cu pleoapele deschise, aburite. 
  Ochiul meu sticleşte-n turnul primăriei,
  şi, deodată, simt cum prin orbite
  cu un prunc în braţe-apar statuile Mariei. 


  Nichita Stănescu - Tinerii • Tinerii 

  Se sărută, ah, se sărută, se sărută
  tinerii pe străzi, în bistrouri, pe parapete,
  se sărută întruna ca şi cum ei însuşi
  n-ar fi decât nişte terminaţii
  ale sărutului.
  Se sărută, ah, se sărută printre maşinile-n goană,
  în staţiile de metrou, în cinematografe,
  în autobuze, se sărută cu disperare,
  cu violenţă, ca şi cum
  la capătul sărutului, la sfârşitul sărutului, dupa sărut
  n-ar urma decât bătrâneţea proscrisă
  şi moartea.
  Se sărută, ah, se sărută tinerii subţiri
  şi îndrăgostiţi, atât de subţiri, ca şi cum
  ar ignora existenţa pâinii pe lume.
  Atât de îndrăgostiţi, ca şi cum, ca şi cum
  ar ignora existenţa însuşi a lumii.
  Se sărută, ah, se sărută ca şi cum ar fi
  în întuneric, în întunericul cel mai sigur,
  ca şi cum nu i-ar vedea nimeni, ca şi cum
  soarele ar urma să răsară
  luminos
  abia
  după ce gurile rupte de sărut şi-nsângerate
  n-ar mai fi în stare să se sărute
  decât cu dinţii.


  Nichita Stănescu - Alfa • Alfa 

  Mai departe, mai aproape de centrul
  spaţiului,
  inima mea se consumă.

  Capul meu, ca o flacără de lumânare,
  mereu îşi perde ochii fierbinţi
  arzând mâinile tale nevăzute.

  El îşi hrăneşte lumina
  din seninul trunchi
  pe pământ şi pe mare.

  Minunată pradă şi sprijin
  al foamei- pământul -
  Minunat prilej de sete - marea.
  Flacără înceată, pierzându-şi ochii
  mereu fierbinţi,-
  arzându-ţi mâinile.


  Nichita Stănescu - Arbor invers • Arbor invers 

  Arbor invers, cu rădăcinile-n vânt,
  cu tălpile late ca frunza platanului,
  aproape plutind, abia atingând
  anotimpurile anului.
  Cu mâinile crestate ca frunza de stejar,
  cu trunchiul cu scorbură-adâncă
  în care dorm urşii cu capul în jos, în zadar
  spre-un cer de pământ vrând s-ajungă.

  Mereu cu creirul gol, cu ideile
  răsfirate ca pe-un deal pomii rotaţi,
  dus în nori, în scâteile
  celor neluminaţi.
  Văzut ca în apă, mereu,
  şi foşnind de un vânt de pământ,
  cu rădăcinile înfipte în curcubeu
  şi-n culori ce nu sunt.

  Arbor invers am rămas, rupt din sferă
  cu sfera aceasta aidoma, geamănă...
  Şi totul îmi pare ştiut, dar nimica
  din ce ştiu cu ce este nu se aseamănă.