Mihai Eminescu - Rugăciunea unui dac • Rugăciunea unui dac 

  Pe când nu era moarte, nimic nemuritor,
  Nici sâmburul luminii de viaţă dătător,
  Nu era azi, nici mâine, nici ieri, nici totdeuna,
  Căci unul erau toate şi totul era una;
  Pe când pământul, cerul, văzduhul, lumea toată
  Erau din rândul celor ce n-au fost niciodată,
  Pe-atunci erai Tu singur, încât mă-ntreb în sine-mi:
  Au cine-i zeul cărui plecăm a noastre inemi?

  El singur zeu stătut-au nainte de-a fi zeii
  Şi din noian de ape puteri au dat scânteii,
  El zeilor dă suflet şi lumii fericire,
  El este-al omenimei izvor de mântuire:
  Sus inimile voastre! Cântare aduceţi-i,
  El este moartea morţii şi învierea vieţii!

  Şi el îmi dete ochii să văd lumina zilei,
  Şi inima-mi umplut-au cu farmecele milei,
  În vuietul de vânturi auzit-am al lui mers
  Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosu-i viers,
  Şi tot pe lângă-acestea cerşesc înc-un adaos:
  Să-ngăduie intrarea-mi în vecinicul repaos!

  Să blesteme pe-oricine de mine-o avea milă,
  Să binecuvânteze pe cel ce mă împilă,
  S-asculte orice gură, ce-ar vrea ca să mă râdă,
  Puteri să puie-n braţul ce-ar sta să mă ucidă,
  Ş-acela între oameni devină cel întâi
  Ce mi-a răpi chiar piatra ce-oi pune-o căpătâi.

  Gonit de toată lumea prin anii mei să trec,
  Pân' ce-oi simţi că ochiu-mi de lacrime e sec,
  Că-n orice om din lume un duşman mi se naşte,
  C-ajung pe mine însumi a nu mă mai cunoaşte,
  Că chinul şi durerea simţirea-mi a-mpietrit-o,
  Că pot să-mi blestem mama, pe care am iubit-o -
  Când ura cea mai crudă mi s-a părea amor...
  Poate-oi uita durerea-mi şi voi putea să mor.

  Străin şi făr' de lege de voi muri - atunce
  Nevrednicu-mi cadavru în uliţă l-arunce,
  Ş-aceluia, Părinte, să-i dai coroană scumpă,
  Ce-o să asmuţe câinii, ca inima-mi s-o rumpă,
  Iar celui ce cu pietre mă va izbi în faţă,
  Îndură-te, stăpâne, şi dă-i pe veci viaţă!

  Astfel numai, Părinte, eu pot să-ţi mulţumesc
  Că tu mi-ai dat în lume norocul să trăiesc.
  Să cer a tale daruri, genunchi şi frunte nu plec,
  Spre ură şi blestemuri aş vrea să te înduplec,
  Să simt că de suflarea-ţi suflarea mea se curmă
  Şi-n stingerea eternă dispar fără de urmă!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: