Mihai Eminescu - Împărat şi proletar • Împărat şi proletar 

  Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,
  Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,
  Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,
  Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,
  Copii săraci şi sceptici ai plebei proletare.

  Ah! - zise unul - spuneţi că-i omul o lumină
  Pe lumea asta plină de-amaruri şi de chin?
  Nici o scânteie-ntr-însul nu-i candidă şi plină,
  Murdară este raza-i ca globul cel de tină,
  Asupra cărui dânsul domneşte pe deplin.

  Spuneţi-mi ce-i dreptatea? - Cei tari se îngrădiră
  Cu-averea şi mărirea în cercul lor de legi;
  Prin bunuri ce furară, în veci vezi cum conspiră
  Contra celor ce dânşii la lucru-i osândiră
  Şi le subjugă munca vieţii lor întregi.

  Unii plini de plăcere petrec a lor viaţă,
  Trec zilele voioase şi orele surâd.
  În cupe vin de ambră - iarna grădini, verdeaţă,
  Vara petreceri, Alpii cu frunţile de gheaţă -
  Ei fac din noapte ziuă ş-a zilei ochi închid.

  Virtutea pentru dânşii ea nu există. Însă
  V-o predică, căci trebui să fie braţe tari,
  A statelor greoaie care trebuie-mpinse
  Şi trebuiesc luptate războaiele aprinse,
  Căci voi murind în sânge, ei pot să fie mari.

  Şi flotele puternice ş-armatele făloase,
  Coroanele ce regii le pun pe fruntea lor,
  Ş-acele milioane, ce în grămezi luxoase
  Sunt strânse la bogatul, pe cel sărac apasă,
  Şi-s supte din sudoarea prostitului popor.

  Religia - o frază de dânşii inventată
  Ca cu a ei putere să vă aplece-n jug,
  Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
  După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
  Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

  Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
  Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi...
  Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea -
  Cel ce în astă lume a dus numai durerea
  Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.

  Minciuni şi fraze-i totul ce statele susţine,
  Nu-i ordinea firească ce ei a fi susţin;
  Averea să le aperi, mărirea ş-a lor bine,
  Ei braţul tău înarmă ca să loveşti în tine,
  Şi pe voi contra voastră la luptă ei vă mân'.

  De ce să fiţi voi sclavii milioanelor nefaste,
  Voi, ce din munca voastră abia puteţi trăi?
  De ce boala şi moartea să fie partea voastră,
  Când ei în bogăţia cea splendidă şi vastă
  Petrec ca şi în ceruri, n-au timp nici de-a muri?

  De ce uitaţi că-n voi e şi număr şi putere?
  Când vreţi, puteţi prea lesne pământul să-mpărţiţi.
  Nu le mai faceţi ziduri unde să-nchid-avere,
  Pe voi unde să-nchidă, când împinşi de durere
  Veţi crede c-aveţi dreptul şi voi ca să trăiţi.

  Ei îngrădiţi de lege, plăcerilor se lasă,
  Şi sucul cel mai dulce pământului i-l sug;
  Ei cheamă-n voluptatea orgiei zgomotoase
  De instrumente oarbe a voastre fiici frumoase:
  Frumseţile-ne tineri bătrânii lor distrug.

  Şi de-ntrebaţi atuncea, vouă ce vă rămâne?
  Munca, din care dânşii se-mbată în plăceri,
  Robia viaţa toată, lacrimi pe-o neagră pâine,
  Copilelor pătate mizeria-n ruşine...
  Ei tot şi voi nimica; ei cerul, voi dureri!

  De lege n-au nevoie - virtutea e uşoară
  Când ai ce-ţi trebuieşte... Iar legi sunt pentru voi,
  Vouă vă pune lege, pedepse vă măsoară
  Când mâna v-o întindeţi la bunuri zâmbitoare,
  Căci nu-i iertat nici braţul teribilei nevoi.

  Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă,
  Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi!
  Atunci când după moarte răsplată nu v-aşteaptă,
  Faceţi ca-n astă lume să aibă parte dreaptă,
  Egală fiecare, şi să trăim ca fraţi!

  Sfărmaţi statuia goală a Venerei antice,
  Ardeţi acele pânze cu corpuri de ninsori;
  Ele stârnesc în suflet ideea neferice
  A perfecţiei umane şi ele fac să pice
  În ghearele uzurei copile din popor!

  Sfărmaţi tot ce aţâţă inima lor bolnavă,
  Sfărmaţi palate, temple, ce crimele ascund,
  Zvârliţi statui de tirani în foc, să curgă lavă,
  Să spele de pe pietre până şi urma sclavă
  Celor ce le urmează pân' la al lumii fund!

  Sfărmaţi tot ce arată mândrie şi avere,
  O! dezbrăcaţi viaţa de haina-i de granit,
  De purpură, de aur, de lacrimi, de urât -
  Să fie un vis numai, să fie o părere,
  Ce făr' de patimi trece în timpul nesfârşit.

  Zidiţi din dărmăture gigantici piramide
  Ca un memento mori pe al istoriei plan;
  Aceasta este arta ce sufletu-ţi deschide
  Naintea veciniciei, nu corpul gol ce râde
  Cu mutra de vândută, cu ochi vil şi viclean.

  O! aduceţi potopul, destul voi aşteptarăţi
  Ca să vedeţi ce bine prin bine o să ias';
  Nimic... Locul hienei îl luă cel vorbareţ,
  Locul cruzimii vechie, cel lins şi pizmătareţ,
  Formele se schimbară, dar răul a rămas.

  Atunci vă veţi întoarce la vremile-aurite,
  Ce mitele albastre ni le şoptesc ades,
  Plăcerile egale egal vor fi-mpărţite,
  Chiar moartea când va stinge lampa vieţii finite
  Vi s-a părea un înger cu părul blond şi des.

  Atunci veţi muri lesne fără de-amar şi grijă,
  Feciorii-or trăi-n lume cum voi aţi vieţuit,
  Chiar clopotul n-a plânge cu limba lui de spijă
  Pentru acel de care norocul avu grijă;
  Nimeni de-a plânge n-are, el traiul şi-a trăit.

  Şi boale ce mizeria ş-averea nefirească
  Le nasc în oameni, toate cu-ncetul s-or topi;
  Va creşte tot ce-n lume este menit să crească,
  Va bea pân-în fund cupa, pân' va vrea s-o zdrobească,
  Căci va muri când nu va avea la ce trăi.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Pe malurile Senei, în faeton de gală,
  Cezarul trece palid, în gânduri adâncit;
  Al undelor greu vuiet, vuirea în granit
  A sute d-echipajuri, gândirea-i n-o înşală;
  Poporul loc îi face tăcut şi umilit.

  Zâmbirea lui deşteaptă, adâncă şi tăcută,
  Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti,
  Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti,
  Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută.
  Mărirea-i e în taină legată de aceşti.

  Convins ca voi el este-n nălţimea-i solitară
  Lipsită de iubire, cum că principiul rău,
  Nedreptul şi minciuna al lumii duce frâu;
  Istoria umană în veci se desfăşoară,
  Povestea-i a ciocanului ce cade pe ilău.

  Şi el - el vârful mândru al celor ce apasă -
  Salută-n a lui cale pe-apărătorul mut.
  De aţi lipsi din lume, voi cauza-ntunecoasă
  De răsturnări măreţe, mărirea-i radioasă,
  Cezarul, chiar Cezarul de mult ar fi căzut.

  Cu ale voastre umbre nimica crezătoare,
  Cu zâmbetu-vă rece, de milă părăsit,
  Cu mintea de dreptate şi bine râzătoare,
  Cu umbra voastră numai, puteri îngrozitoare,
  La jugu-i el sileşte pe cei ce l-au urât.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Parisul arde-n valuri, furtuna-n el se scaldă,
  Turnuri ca facle negre trăsnesc arzând în vânt -
  Prin limbile de flăcări, ce-n valuri se frământ,
  Răcnete, vuiet de-arme pătrund marea cea caldă,
  Evul e un cadavru, Paris - al lui mormânt.

  Pe stradele-ncruşite de flăcări orbitoare,
  Suiţi pe baricade de bulgări de granit,
  Se mişc batalioane a plebei proletare,
  Cu cuşme frigiene şi arme lucitoare,
  Şi clopote de-alarmă răsună răguşit.

  Ca marmura de albe, ca ea nepăsătoare,
  Prin aerul cel roşu, femei trec cu-arme-n braţ,
  Cu păr bogat şi negru ce pe-umeri se coboară
  Şi sânii lor acopăr - e ură şi turbare
  În ochii lor cei negri, adânci şi desperaţi.

  O! luptă-te-nvălită în pletele-ţi bogate,
  Eroic este astăzi copilul cel pierdut!
  Căci flamura cea roşă cu umbra-i de dreptate
  Sfinţeşte-a ta viaţă de tină şi păcate;
  Nu! nu eşti tu de vină, ci cei ce te-au vândut!

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Scânteie marea lină, şi placele ei sure
  Se mişc una pe alta ca pături de cristal
  Prin lunce prăvălite; din tainica pădure
  Apare luna mare câmpiilor azure,
  Împlându-le cu ochiul ei mândru, triumfal.

  Pe undele încete îşi mişcă legănate
  Corăbii învechite scheletele de lemn;
  Trecând încet ca umbre - ţin pânzele umflate
  În faţa lunei, care prin ele-atunci străbate,
  Şi-n roată de foc galben stă faţa-i ca un semn.

  Pe maluri zdrumicate de aiurirea mării
  Cezaru-ncă veghează la trunchiul cel plecat
  Al salciei pletoase - şi-ntinse-a apei arii
  În cercuri fulgerânde se pleacă lin suflării
  A zefirului nopţii şi sună cadenţat.

  Îi pare că prin aer în noaptea înstelată,
  Călcând pe vârf de codri, pe-a apelor măriri,
  Trecea cu barba albă - pe fruntea-ntunecată
  Cununa cea de paie îi atârna uscată -
  Moşneagul rege Lear.

  Uimit privea Cezarul la umbra cea din nouri,
  Prin creţi ai cărei stele lin tremurând transpar,
  I se deschide-n minte tot sensul din tablouri
  A vieţii sclipitoare... A popoarelor ecouri
  Par glasuri ce îmbracă o lume de amar:

  "În orice om o lume îşi face încercarea,
  Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van;
  În orice minte lumea îşi pune întrebarea
  Din nou: de unde vine şi unde merge floarea
  Dorinţelor obscure sădite în noian?

  Al lumii-ntregul sâmbur, dorinţa-i şi mărirea,
  În inima oricărui i-ascuns şi trăitor,
  Zvârlire hazardată, cum pomu-n înflorire
  În orice floare-ncearcă întreagă a sa fire,
  Ci-n calea de-a da roade cele mai multe mor.

  Astfel umana roadă în calea ei îngheaţă,
  Se pietrifică unul în sclav, altu-mpărat,
  Acoperind cu noime sărmana lui viaţă
  Şi arătând la soare-a mizeriei lui faţă -
  Faţa - căci înţelesul i-acelaşi la toţi dat.

  În veci aceleaşi doruri mascate cu-altă haină,
  Şi-n toată omenirea în veci acelaşi om -
  În multe forme-apare a vieţii crudă taină,
  Pe toţi ea îi înşală, la nime se distaină,
  Dorinţi nemărginite plantând într-un atom.

  Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte,
  Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt, de dregi
  Oricât ai drege-n lume - atunci te oboseşte
  Eterna alergare... ş-un gând te-ademeneşte:
  Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi."

  1874, 1 decembrie


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: