George Topârceanu - Balada munţilor


 • Balada munţilor 

  I

  S-au ivit pe rând în soare,
  Jos, la capătul potecii,
  Turma albă de mioare,
  Noatinele şi berbecii.

  Sunet de tălăngi se-ngână.
  Sub poiana din Fruntarii,
  Zăboveşte-n deal la stână
  Baciul Toma cu măgarii.

  El se pleacă din cărare
  Şi tot leagă şi dezleagă,
  Cumpăneşte pe samare
  O gospodărie-ntreagă:
  Maldăr de tărhaturi grele
  Cu desagi, căldări şi pături,
  Că de-abia pot sta sub ele
  Doi măgari voinici alături.

  Gata!... Baciul stă pe gânduri,
  Peste frunte mâna-şi duce.
  Se ridică-n două rânduri
  Şi domol îşi face cruce.

  Apoi cată lung spre creste
  Şi spre ţarcurile goale...
  Şi convoiul, fără veste,
  A pornit încet la vale.

  *

  Cerul şi-a schimbat veşmântul.
  Ploaia parcă stă să-nceapă.
  Printre brazi coboară vântul
  Ca un foşnet lung de apă.
  Adâncit în gânduri multe
  Baciul stă şi nu-şi dă seamă
  C-a rămas în loc s-asculte...

  După el, călcând cu teamă,
  Merg tăcuţii lui prieteni
  Prin sălbatice pripoare,
  Pe sub poale verzi de cetini,
  Pe potecă fără soare,
  Ori străbat în pas alene
  Luminişuri fără flori,
  Singuratice poiene
  Cu mesteceni visători...
  Rar trezesc în a lor cale
  Câte-o piatră sub copită.
  Iar când drumul se prăvale
  Jos, la coastă povârnită,
  Calcă baciul ca pe gratii
  Şi-i struneşte blând cu gura:
  - Cătinel, feciorii tatii,
  Ca să n-o pornim de-a dura!...

  II

  Astfel, turmă după turmă
  Pleacă toamna de la stâni,
  De rămân pustii în urmă
  Munţii singuri şi bătrâni.

  Astăzi ca şi-odinioară,
  Cât s-afundă-n vreme anii,
  Ei văzură cum coboară
  Pe cărări de plai ciobanii,
  Când pe soare, când pe ploaie,
  Vreme multă, fără număr,
  Cu căciula lor de oaie
  Şi cu sarica pe umăr,
  A' trecutului vii moaşte
  Peste care vremea creşte, -
  Culmea verde mi-i cunoaşte,
  Stânca sură mi-i iubeşte...

  Iar în urma lor, pe sară,
  Astăzi ca şi alte dăţi,
  Lungă linişte coboară
  Peste mari singurătăţi.

  Toamna cu-a ei albă frunte
  Şi cu galbenii-i conduri
  A lăsat argint pe munte
  Şi rugină pe păduri.

  La răspântii creşte stogul
  De foi moarte de curând.
  Strigă-n vale Topologul,
  Şi-a lui larmă, când şi când,
  Ca o voce omenească
  Până sus pe culmi tresare,
  Preajma mută s-o trezească
  Din senina ei visare.

  Tot mai jos apoi se lasă
  Poala norilor pe munte.
  Vin din iarna-ntunecoasă
  Zile lungi cu ploi mărunte.
  Neguri dese-ncep să cadă,
  Se târăsc în jos pe plai.
  Pe păduri se strâng grămadă
  Falduri albe de buhai.
  Brazii stau în nemişcare,
  Printre ramuri ploaia pică, -
  Nici o creangă nu tresare,
  Nici un zbor de păsărică.
  Numai ferigele ude,
  Putregaiul şi bureţii
  Îşi trimit miresme crude
  În desimea groasă-a ceţii.
  Trunchiuri strâmbe, răsturnate
  Scorburile şi buştenii
  Cu-a lor cioturi, pe-nserate
  Umplu codrii de vedenii.

  Sihla neagră se-nfioară.
  Speriat, dintr-un hăţiş
  Pui sfios de căprioară
  A ieşit la luminiş...
  Cu blăniţa zgribulită
  Stă şi-ascultă nemişcat...
  Vremea pare-ncremenită...
  Brazii fruntea şi-au plecat,
  Spăimântaţi, ca pentru rugă:
  Colo-n fundul curmăturii,
  Dormitând pe-o buturugă
  S-a ivit Muma-Pădurii...
  Dar nu-i nimeni să-i zărească
  Trupul hâd şi deşirat,
  Faţa galbenă de iască,
  Nasul - ciot de brad uscat.
  Nici nu vede, nici n-aude,
  Doar îşi scutură pe-o mână
  Părul ei de vreascuri ude,
  Fruntea plină de ţărână.
  Şi cum stă cu ceaţa-n spate
  Istovită lângă trunchi,
  Rădăcini şi crengi uscate
  Îi atârnă pe genunchi.
  Negurile-i sug puterea.
  Ochii-i nemişcaţi şi suri
  Cheamă noaptea şi tăcerea
  Din adâncuri de păduri...

  III

  Şi se duc pe nesimţite
  Nopţi pustii şi zile reci,
  Cum s-adună, putrezite,
  Frunze moarte pe poteci.
  Colo sus, culcat pe-o rână,
  Stă Negoiul mohorât
  Cu-a lui negură bătrână
  Care-i ţine de urât.
  Fulgii-ncep apoi să cadă.
  Firea-şi doarme somnul ei
  Amorţită sub zăpadă...

  Iar târziu, la Sfântu-Andrei,
  Când cobori de la povarnă
  Printre plopi subţiri şi rari,
  În senină zi de iarnă
  Vezi departe munţii mari
  Cum îşi zugrăvesc în soare
  Piscuri vinete spre cer,
  Povârnişuri sclipitoare,
  Brazi împodobiţi de ger,
  Atârnând ca nişte salbe
  Pe grumajii lor de stânci,
  Peste plaiurile albe
  Şi prăpăstiile-adânci.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: