George Topârceanu - Fabule pentru copii


 • Fabule pentru copii 

  Bivolul şi coţofana

  Pe spinarea unui bivol mare, negru, fioros,
  Se plimba o coţofană
  Când în sus şi când în jos.
  Un căţel trecând pe-acolo s-a oprit mirat în loc:
  - Ah, ce mare dobitoc!
  Nu-l credeam aşa de prost
  Să ia-n spate pe oricine...
  Ia stai, frate, că e rost
  Să mă plimbe şi pe mine!

  Cugetând aşa, se trage îndărăt să-şi facă vânt,
  Se piteşte la pământ
  Şi de-odată - zdup! - îi sare
  Bivolului în spinare...

  Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de-nchipuit.
  Apucat cam fără veste, bivolul a tresărit,
  Dar i-a fost destul o clipă să se scuture, şi-apoi
  Să-l răstoarne,
  Să-l ia-n coarne
  Şi cât colo să-l arunce, ca pe-o zdreanţă în trifoi.

  - Ce-ai gândit tu oare, javră? Au, crezut-ai că sunt mort?
  Coţofana, treacă-meargă, pe spinare o suport
  Că mă apără de muşte, de ţânţari şi de tăuni
  Şi de alte spurcăciuni...
  Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poţi să-mi faci?
  Nu mi-ar fi ruşine mie de viţei şi de malaci,
  Bivol mare şi puternic, gospodar cu greutate,
  Să te port degeaba-n spate?...


  Întrebare şi răspuns

  Rumegând cocenii de pe lângă jug,
  S-a-ntrebat odată boul de la plug:

  - Doamne, pe când alţii huzuresc mereu,
  Pentru ce eu singur să muncesc din greu?...

  La-ntrebarea asta, un prelung ecou
  I-a răspuns din slavă: - Pentru că eşti bou...


  Boierul şi argatul

  Un boier, călare pe-o frumoasă iapă,
  Trebuind să treacă într-un loc o apă
  Peste-o punte-ngustă - şi fiind grăbit,
  Şi-a chemat argatul şi i-a poruncit:
  - Ia-mi în spate iapa
  Şi mi-o trece apa!
  - Nu pot, zise omul lăsând nasu-n jos.
  - Hm! făcu boierul foarte mânios:

  Leneşul la toate
  Zice că nu poate...  Leul deghizat

  Leul s-a-mbrăcat odată
  Într-o piele de măgar,
  Să colinde ţara toată
  Din hotar până-n hotar,
  Ca să vadă cum se poartă lupii (marii dregători)
  Cu noroadele-i blajine de supuşi rumegători.

  Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng
  Ca un biet măgar nătâng,
  Nişte lupi, cum îl văzură, se reped la el pe loc
  Şi-ntr-o clipă îl înşfacă, grămădindu-l la mijloc.

  - Staţi, mişeilor! Ajunge, - că vă rup în dinţi acuşi!
  (Strigă leul, apărându-şi pielea cea adevărată.)
  Astfel vă purtaţi voi oare cu iubiţii mei supuşi?...

  Lupii, cunoscându-i glasul, îndărăt s-au tras pe dată,
  Şi de frică se făcură mici, ca nişte căţeluşi.
  - O, măria-ta! Iertare!
  Zise cel mai diplomat, -
  Semănai aşa de tare
  C-un măgar adevărat!...


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: