George Topârceanu - 1908


 • 1908 

  Domnului A. Vlahuţă

  Bine-ai venit, an nou! - Cu voie bună,
  Încrezători ţi-ngenunchem-nainte:
  Ne-aduci comoară de speranţe sfinte,
  Ori prevestiri grozave de furtună?...

  De pretutindeni se ridică şoapte
  Şi plâns înăbuşit spre cel ce, ţie,
  Înduioşat acum, ţi-a dat solie
  Să luminezi odată trista noapte!

  Că sunt aici dureri nemângâiate,
  Blesteme dureroase, - sunt copii
  Flămânzi şi goi, şi casele pustii, -
  Sunt cruci de lemn, la margine de sate...

  Şi morţii lor aşteaptă de la tine,
  An milostiv, în toate să fii darnic -
  Şi să le spui că n-au jertfit zadarnic
  Atâta sânge, gloanţele haine.

  C-au încetat sălbaticele goane, -
  Iar dacă sunt colibele cernite,
  Copii orfani şi mame văduvite
  Nu vor mai plânge, sara, la icoane...

  *

  Un glas pornit din inimă curată,
  Un tânăr glas te-ntâmpină acum:
  Din largul ţării spulberă odată
  Mirosul greu de sânge şi de fum.

  An nou, an sfânt, - adu belşug în ţară!
  Dar să nu lege-n ţernă sângerată
  Un rod spurcat, sămânţa cea bogată...
  - An sfânt, adu-ni altă primăvară!

  Să-nfrâni, cu grija zilelor de mâine,
  Nelegiuitul râs al lăcomiei -
  Şi din prinosul roadelor câmpiei
  Să se hrănească cei ce ne dau pâine.

  De fructe multe, pomii încărcaţi
  Şi spicul greu de boabe să se rupă!
  O, an frumos, - cu bogăţii astupă
  Prăpastia deschisă între fraţi!...

  Împacă vrajba sufletelor noastre!
  Nici plânsu-amar, nici blestemele gurii,
  Nici pumnii strânşi de vechiul foc al urii
  Să n-ameninţe cerurile-albastre...

  Te-om preamări în laude, cu toţii,
  O, an al păcii binefăcătoare!
  Şi-ţi vor aduce-n veacuri viitoare
  Prinosul lor de cinste, strănepoţii!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: