Vasile Voiculescu - La poarta paradisului pierdut • La poarta paradisului pierdut 

  Azi am trecut s-o vad, înstrăinată,
  Grădina-n care-o vară ne-am iubit ...
  Podoaba-n zdrenţe-i spânzură uscată,
  Rugini a prins frunzişul răvăşit,
  Iar parcul, raiul nostru de-altădată,
  Cu ziduri alţii azi l-au ocolit.

  E ceasul vechi al dragostei, e seară,
  Şi, dând să intru, stau înfiorat:
  Înaltul plop la porţi m-aşteaptă iară,
  Dar toamna purpurie l-a schimbat
  În galben stâlp pâlpâitor de pară,
  Ce freamătă, de vânturi zbuciumat.

  Şi-n vijelia ce sa-ncins să-l bată,
  Aprinsul plop acolo mi-a părut
  Că-i sabia de foc neandurată
  Pe care Heruvimul nevăzut
  O flutura spre lumea blestemată
  La Poarta Paradisului pierdut.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: