Vasile Militaru - Neamului Valah Strigare


 • Neamului Valah Strigare

  Fraţi Valahi din patru unghiuri, fraţi de viaţă Geto-Dacă,
  Fraţi pe care nici o liftă n'a putut robi să ne facă, -
  Iată-ne azi robi sub lifta unui Neam care, din lume,
  Vrea pe veci să ne sugrume,
  Să se şteargă dintre Neamuri strălucitul nostru nume!...

  Dar, mai cruzi ca lifta neagră care azi, prin vicleşug,
  Ne-a'njugat - plăvani la jug, -
  Sunt acei câţiva nemernici, fraţi de sânge, scoşi din minţi
  De-ai trădărilor "arginţi",
  Cari, de zornăitul dulce, nu mai pot nimic s'audă
  Din cât geme ţara toată cu de lacrămi geana udă!...

  Toţi acestia, - o droae de nemernici care vor
  Nimicirea Ţării lor, -
  S'au făcut, în mâna liftei, crunte "Coade de Topor",
  Şi s'au năpustit cu ură, fâlfâind drapele roşii,
  Să doboare tot ce'n veacuri au păstrat mai drag strămoşii!...

  Vor, vânduţii fără inimi, - îndemnaţi de-a liftei gloată, -
  Să ne-aprindă Ţara toată;
  Nu mai vor s'avem tezaur
  În altare pe Iisus;
  Ticăloşilor li-i sete de mărirea lor, de aur;
  Drojdia se vrea de-asupra; putregaiul se vrea sus;
  Sufletele lor de fiară
  Nu mai au nimica sfânt;
  Ei vor "patria" să piară,
  "Dumnezeu" să fie frânt;
  Să fim toţi o biată turmă fără drepturi, nici cuvânt!...
  Să nu mai avem din toate, sub tâlharii bolşevici,
  Decât jug şi plâns în gene, umilinţi, scuipat şi bici;
  Soarta naţiei române s'o păstreze lifta 'n mână
  Viermii toţi s'ajungă 'n slavă, iar luceferii'n ţărână;
  Şi, sub tirania gloatei care-şi 'nalţă pumnul strâns,
  Să ni-se topeasră ochii potopiţi de-atâta plâns?...

  Fraţi Valahi - cu glas de tunet, ne-a strigat un mare "Mag"
  Să ne facem toţi o stâncă sub al Ţării noastre steag;
  S'alungăm "semănătorii de ruine şi pustiu",
  Care vor s'arunce Neamul în mormânt fără sicriu!
  El a plâns pe culmea 'nalţă, când a buciumat aprins,
  Neamului aproape 'nvins,

  Şi-al său bucium l-a dus vântul, prelungit, din stâncă'n stâncă;
  L'au fost auzit şi morţii din dormirea lor adâncă:
  Fraţi Valahi, chemarea-i sfântă, voi n'aţi auzit-o încă?!...

  Cine să te mai trezească, Neam robit de-atâtea Iude,
  Dac' auzul tău nici glasul Magului nu-l mai aude?!
  Cum să nu ne facă robi,
  Ca pe nişte boi neghiobi
  Cei misei: "semănătorii de pustiu şi de ruine",
  Când nici ţie nu ţi-e milă de moşia ta, de tine?!

  Cum n'ar împroşca tâlharii
  Cu noroi pe toţi "stegarii",
  Tot ce-avem mai drag, mai sfânt;
  Cum nu ne-ar scuipa obrazul, şi pe morşii din mormânt,
  Când, cu nepăsare, toţi
  Ne uităm mereu la gloata de misei vânduţi, de hoţi,
  Făr'a ridica un deget, - ca un hoit ce zace'n glod,
  Şi din care viermii lacomi, liniştiţi, în voe rod?!...

  O, vă veţi trezi odată, fraţi Valahi, dar prea târziu,
  Când va fi aproape gata groapa cea fără sicriu,
  În adâncul cărei Neamul aruncat va fi de viu!...

  octombrie 1937


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: