Vasile Militaru - Eroilor • Eroilor

  Spre voi, viteji al căror sânge a curs - hotarul apărându-l, -
  Îngenunchiat, tot Neamul astăzi îşi nalţă sufletul şi gândul!...
  Spre slava voastră, din altare, se'nalţă fumul de tămâe,
  Viteji a căror nume sfinte neşterse'n veci au să rămâe!...

  Fiţi binecuvântaţi în veacuri, voi, păstrători de vechi hotare, -
  Viteji cari aţi căzut în lupte, visând o Românie-Mare!
  De-apururea mărire vouă în înfloritul Paradis, -
  Că voi aţi biruit prin moarte, şi s'a'mplinit al vostru vis ...

  Dar noi?... Suntem noi vrednici oare de jertfa sângelui cel sfânt
  Ce-a curs din piepturile voastre pe vechiul Neamului pământ?....
  Nu plângeţi oare 'n Raiul vostru, că-atâta liotă străină
  Culege roada jertfei voastre din scumpa Neamului grădină?!

  O, eu aud mereu mustrarea vitejilor cu piept de fier,
  Pe care tunetul adesea, mugind, ne-o bubue din cer,
  Că voi prea mari aţi fost, prin jertfă, pe când urmaşii sunt prea mici,
  Lăsând ca România-Mare s'ajungă Rai la venetici!

  9 iunie 1937


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: