Vasile Alecsandri - Înşiră te, mărgărite • Înşiră te, mărgărite
  Legendă 

  Trei copile de-mpărat
  Stau într-un măreţ palat,
  Înşirând la scumpe salbe
  De mărgăritare albe.
  Iar o pasăre măiastră
  Vine vesel pe fereastră
  Şi, bătând din aripioare,
  Zice, blând cuvântătoare:
  "Bine, bine v-am găsit,
  Dalbe flori din răsărit!"
  "Bine-ai venit de la rai,
  Păsărea cu dulce grai!"
  "Eu sosesc cu primăvara
  Ca să mă întorn cu vara;
  Ş-acum vin pe-al vostru plai,
  Aducând luna lui mai,
  Luna cea de lăcrimioare
  Şi de doruri iubitoare,
  Şi o dalbă de poveste
  Cum n-a fost şi nu mai este!"
  "Păsărică, spune, spune
  Cea poveste de minune,
  Că ţi-om face noi trei salbe
  De mărgăritare albe."

  I

  "Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Ca o horă luminoasă,
  Ca povestea mea duioasă:
  Fost-a fost în lume-odată
  Mândruliţă, dulce fată,
  Şi la chip fermecătoare
  De puteai căta la soare,
  Iar la ochişorii săi
  Şi la faţă-i nu putei!
  Florile îi ziceau floare,
  Stelele, stea lucitoare,
  Încât vecinic flori şi stele
  Se certau noaptea-ntre ele!
  Iată-n fapt de dimineaţă
  Că pe câmpul de verdeaţă
  Copiliţa, cu-alte două,
  Se primbla, torcând prin rouă
  Una zice: "Am visat
  De-un fecior de împărat!
  Dac-ar fi acum să vie
  Să m-aleagă de soţie,
  I-aş aduce eu în dar
  Un şoiman de armăsar
  Care zboară, care sare
  Peste munţi şi peste mare
  Şi înconjură pământul
  Mai uşor chiar decât vântul!"
  Alta zice: "Surioare!
  Eu i-aş tese-n foc de soare
  O cămaşă-n zece iţe,
  Cu descânteci prin altiţe,
  Ca să-i fie de noroc
  Şi să-1 apere de foc,
  Şi de patimi sufleteşti,
  Şi de boalele trupeşti!"
  Iar frumoasa copiliţă
  Zice astfel din guriţă:
  "Eu i-aş face doi feciori,
  Doi de gemeni frăţiori,
  Cu cosiţele-aurite
  Şi cu feţele-nflorite,
  De n-ar fi alţii ca ei
  Drăgălaşi şi frumuşei,
  Căci ar fi strălucitori
  Ca doi ochi veselitori!"
  "De mi-i face-aşa copii,
  Tu, mireasa mea să fii!
  (Zice-atunce mândrul crai
  Ce vâna pe verde plai.)
  Tu să fii a mea mireasă,
  A mea dulce-mpărăteasă!
  Tu, minune-ncântatoare
  Care eşti ruptă din soare!"
  Copiliţă-n fericire
  Stă pătrunsă de uimire,
  Ochii galeş i se-nchid,
  Degetele-i se deschid,
  Fusu-i pică, firu-şi pierde,
  Şi ea cade-n iarba verde.
  Iară craiul tinerel
  O ia-n braţe uşurel,
  Şi cu gingaşul odor
  Saltă pe-al său cal uşor,
  Calul falnic se-ncordează,
  Sare, zboară şi nechează;
  El nechezul n-a sfârşit,
  La palat c-a şi sosit!

  Şapte zile-abia trecea,
  Mare nuntă se făcea,
  Cu nuntaşi nenumăraţi,
  Cum se cade la-mpăraţi,
  De-a mers vestea-n depărtări,
  Peste nouă ţări şi mări!
  Fost-au faţă crai vestiţi,
  Cu coroane-mpodobiţi,
  Şi vestite-mpărătese,
  Tot frumoase şi alese.
  Fost-au încă la serbare
  Oaspeţi mari de spaimântare
  Uriaşi cu negre semne,
  Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne,
  Zmei cu ochii sângeroşi
  Şi vitejii feţi-frumoşi!
  Dar din toţi nuntaşii cine
  Răspândea mai vii lumine?
  Dulce-a craiului mireasă,
  Tânăra împărăteasă,
  Care ochii fermeca
  De zâmbea sau de juca.
  Blândul zâmbet al copilei
  Lumina ca faptul zilei,
  Ş-al ei joc părea un zbor
  Chiar de flutur sprinteior.
  Fost-am încă şi eu faţă
  La cea nuntă mult măreaţă,
  Şi de-atunci tot mă gândesc
  C-am visat un vis ceresc!

  II

  Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Precum şirul din poveste,
  Că-nainte mult mai este:

  Trecu luna, trecu două,
  Trecu cinci, trecură nouă,
  Doamna născu doi feciori,
  Doi de gemeni frăţiori,
  Cu cosiţe poleite
  Şi cu feţe înflorite,
  De păreau strălucitori
  Ca doi ochi veselitori!...

  Alei, mândre surioare!
  Puteaţi voi a-mi spune oare
  Ce-i mai bun în astă viaţă
  Ca iubirea cu dulceaţă?
  Ce-i mai sfânt şi mai alin
  Ca mama cu prunc la sân?
  Ce-i mai drag şi mai plăcut
  Ca pruncuţul nou-născut?...
  Mama doamnă, fericită,
  Cu doi prunci împodobită,
  Îi ţinea duios la sân,
  Ca doi fluturi pe un crin,
  Şi din pletele-i gingaşe
  Le făcea lor dulce faşe,
  Şi pe braţe-i, ca să-i culce,
  Le făcea un leagăn dulce.
  Ea-i privea şi zi şi noapte,
  Le vorbea cu blânde şoapte,
  Şi, privindu-i, se uimea!...
  Ea-i trezea şi-i adormea.
  I-adormea tot în cântări
  Şi-i trezea în sărutări.

  Când era pe adormire,
  Le cânta cu-nduioşire:
  "Nani, nani, copilaşi,
  Dragii mamei fecioraşi!
  Că mama v-a legăna,
  Cu vers dulce v-a-ngâna
  Ş-a ruga pe Dumnezeu
  Să vă primble-n raiul său,
  Să vedeţi, unicii mei,
  Ceruri plini de curcubei,
  Ploi de raze şi de stele
  Pe câmpii de viorele,
  Ş-oi ruga Domnul ceresc
  Să ajungeţi cum doresc,
  Viteji mari şi feţi-frumoşi,
  Doi luceferi mângâioşi.
  Lumea să vă îndrăgească,
  Duşmanii să se-ngrozească,
  S-aveţi parte şi renume,
  Să vă meargă vestea-n lume!

  Când era iar pe trezie,
  Le cânta în veselie:
  "Sculaţi, sculaţi, feţii mei,
  Floricele dalbe!
  C-au venit doi îngerei
  În veşminte albe,
  Îngerei colindători,
  Floricele dalbe,
  Noaptea pe la cântători,
  Când zorile-s albe,
  Şi v-aduc pe aripioare
  Floricele dalbe,
  Rouă sfântă-nvietoare
  Şi cunune albe!"

  Alei! mândre surioare!
  Nici că se afla sub soare
  Fericire mai deplină,
  Viaţă dulce mai senină!
  Dar în lume ades trece
  Vânt de moarte, fior rece,
  Şi pe loc se vestejeşte
  Tot ce-n lume ne zâmbeşte!
  Seninul se schimbă-n nori,
  Viaţa-n noapte fără zori,
  Veselia-n aspre chinuri
  Şi cântările-n suspinuri!
  Iată că-ntr-o zi din mai
  Mers-a vestea chiar la rai
  De-acei mândri frăţiori,
  A pământului comori,
  Şi top îngerii în zbor
  Au venit, ascunşi de-un nor,
  Ca să vadă dacă sunt
  Fraţi de-ai lor pe-acest pământ
  "Dulce-s, Doamne, la privire!
  Ca un vis de fericire!"
  Abia zis-au, şi pe loc,
  Ca un fulger viu de foc,
  Crunt deochiul au ajuns
  Pe copii şi i-au străpuns!
  Copilaşii plâng, suspin',
  Scot guriţa de la sân,
  Cată-n ochii mamei lor,
  Pleacă fruntea, cad şi mor!
  Vai de codrul care-şi pierde
  Freamătul şi frunza verde!
  Vai de inima pustie
  Ce-a rămas făr' de soţie!
  Dar amar, amar de lume,
  De copiii fără mume,
  Şi de mamele cu dor
  Care-şi pierd copiii lor!

  III

  Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Precum şirul din poveste,
  Că-nainte mult mai este:

  Pe copiii-mbrăţişaţi,
  Într-un leagăn alb culcaţi,
  Trista mamă i-a-ngropat
  Lângă ea, lângă palat,
  La fereastra din grădină,
  Sub o tufă de sulcină.
  Iar din leagănul de flori
  Răsărit-au până-n zori
  Doi brazi gingaşi de o seamă,
  Ca doi gemeni dintr-o mamă,
  Ş-au crescut, crescut-au iară
  De la zori şi până-n seară,
  Pân-au dat să se lovească
  De fereastra-mpărătească...

  "Frăţioare, frăţioare,
  Înlăuntru ce vezi oare?"
  "Văd pe mama!...
  Auzi, frate,
  Gemetele-i necurmate?"
  "Măiculiţa mea iubită,
  Cât de-amar e rătăcită!"
  "Ochii-i sunt două izvoare
  Tot de lacrimi arzătoare!"
  "Ah! priveşte cum ne cată
  Prin cea casă întristată!"
  "Cum ne cehamă, cum ne plânge!
  Mâinile cum şi le frânge!"
  "Mamă, mamă, draga noastră,
  Iată-ne ici la fereastră,
  Vin' cu dulce diezmierdat,
  Că de mult, amar de noi,
  Ne lipseşti la amândoi!"
  Astfel brazii suspinau
  Ş-a lor crengi le clătinau
  Pe fereastră-n sala mare...
  Mama doamnă viu tresare,
  Vine,-aleargă, stă, nu crede,
  Vede brazii şi nu-i vede,
  Şterge iute ochii săi:
  "Dragii mei, drăguţii mei!
  Voi sunteţi! inima-mi zice
  C-aţi venit voi iar aice
  Lâng-a mamei dulce sân,
  Ce hrăneşte-amar suspin!
  Scumpii mamei frumuşei,
  Copilaşi, iubiţii mei!
  Frig v-a fost în cel pământ,
  Pedepsi-l-ar pomnul sfânt!
  Ş-acum nu mai cată nime
  De a voastră frăgezime,
  Nici vă leagănă-n cântări,
  Nici v-adoarme-n sărutări!"
  "Taci, măicuţă cu durere,
  Că-ţi aducem mângâiere.
  Nu jeli a noastră soartă,
  Că de grijă cerul poartă
  Şi la morţi, şi la cei vii,
  Şi la flori, şi la copii.
  Seara primăverii caldă
  Cu dulci lacrime ne scaldă,
  Vântul ne adoarme-uşor
  Cu suspin răcoritor,
  Şi steluta serii, mută,
  Cu dulci raze ne sărută."
  "Ce vorbiţi de primăvară,
  Şi de stele, şi de seară?
  Nu vedeţi cumpliţii nori
  Cum sosesc fulgerători?
  N-auziţi cerul cum tună
  Şi pământul cum răsună?
  Vântul suflă şi vă-ndoaie,
  Pe voi cade rece ploaie...
  Dragii mei, gingaşii mei!
  Cum să-i apăr eu pe ei?...
  Biata mamă n-a sfârşit,
  Cerul brazii a trămit
  Şi sub ochii săi pe loc
  I-au aprins în mare foc!
  La pământ brazii cădeau,
  Cu lung geamăt ei ardeau
  Şi spre doamna ce-i vedea
  Crengile şi le-ntindea.
  Biata mamă, despletită,
  Spăimântată, rătăcită,
  Pe fereastră se pleca,
  Vrând în foc a s-arunca;
  Dar deodată ochii săi
  Au zărit două scântei
  Printre flăcări strălucind,
  În văzduh voios sărind,
  Către stele tot suind,
  Ş-amândouă printre ele
  Prefăcându-se în stele.
  Fata ei, l-acea privire,
  Străluci de fericire,
  Cum s-aprinde alba lună
  Dup-o aprigă furtună;
  Şi cu grabă-n veselie
  Ieşind noaptea pe câmpie,
  Ea se duse aiurind,
  Cu ochii la cer privind,
  Cum se duce neoprit
  Dorul cel nemărginit!

  IV

  Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Ca duioasa mea poveste,
  Că-nainte mult nu este:

  Pe cea vale de mohor,
  Lâng-un limpede izvor,
  Mama doamnă stă culcată
  Şi cu dragoste tot cată
  Când la cerul înstelat,
  Unde doru-i a zburat,
  Când pe fata apei line,
  Unde-a cerului lumine
  Se prevăd, se oglindează
  Şi în taină scânteiază.
  Biata mamă-ncet suspină
  Şi cu-o floare de sulcină
  Ea dezmiardă-ncetişor
  Fata micului izvor,
  Ş-apoi stă, şi tot priveşte,
  Apa când se limpezeşte,
  Care stele mai întăi
  Au să iasă-n fata ei?
  Umbra nopţii de pe vale
  Se pătrunde de-a ei jale
  Şi ascultă în tăcere
  Şoapta-i plină de durere.
  Căci ea stelele descântă
  Şi, plângând, astfel ea cântă:
  "Câte stele sunt pe cer,
  Până-n ziuă toate pier,
  Numai două-s stătătoare
  Pân' la răsărit de soare,
  Şi îngână dorul meu...
  Coborî-le-ar Dumnezeu!

  Stelişoare, blânde stele,
  Ochişori inimii mele!
  Pe pământ voi v-aţi închis
  Şi în ceruri v-aţi deschis
  Să priviţi la dorul meu...
  Coborî-v-ar Dumnezeu!

  Bine v-a fi vouă, bine,
  În cel rai cu vii lumine,
  Dar nici raiul nu e lin
  Ca al mamei dulce sân!
  Ah! copii, la sânul meu
  Coborî-v-ar Dumnezeu!"

  O! minune! sus, în cer,
  Două stele iată pier!
  Şi cu zborul de săgeată
  Prin văzduh iată-le, iată
  Că vin iute şi voioase,
  Lăsând urme argintoase
  Pân' ce cad lângă izvor
  Într-un lung, întins ogor,
  Şi se fac din două stele
  Două mărgăritărele...

  Cine-n lume, cine poate
  Mările să le înoate,
  Codrii vechi să mi-i pătrunză
  Ca să numere-a lor frunză?
  Cine poate-avea aflare
  Câte valuri sunt pe mare,
  Câte raze sunt în soare,
  Cât parfum e într-o floare?
  Numai dorul mamei poate
  Să pătrundă-n lume toate,
  Ca să afle mângâiere
  La cumplita sa durere!
  Astfel Doamna, ca-ntr-un râu,
  Intră-n lanul cel de grâu,
  Şi tot cată ne-ncetat
  Stelele care-au picat.
  Spic de spic ea îl culege,
  Grâu-n palme îl alege
  Şi-l sărută, şi-1 dezmiardă,
  Copilaşii să nu-şi piardă!
  Zi de vară până-n seară
  Ea din lan nu iese-afară,
  Spicuieşte, spicuieşte,
  De odihnă nici gândeşte!
  Iar când lanul s-a sfârşit,
  Iată, Doamne! c-a găsit
  Într-un spic frumos şi mare
  Două mici mărgăritare!
  Şi de-atunci mama duioasă,
  In răpirea-i drăgăstoasă,
  Tot înşiră, visătoare,
  Preţioasele-i odoare
  Şi la sânu-i tot le strânge,
  Apoi râde, apoi plânge,
  Le deşiră când şi când
  Şi le-nşiră iar, cântând:

  "Însiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Precum lacrimile mele
  Se-nşiră curgând la stele!

  Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Ca şi anii mei de jale
  Pe-a durerii tristă cale!

  Înşiră-te, mărgărite,
  Pe lungi fire aurite,
  Pân' ce dorul bietei mume
  Va-nceta de-a plânge-n lume!"

  Mirceşti  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: