Vasile Alecsandri - Deşteptarea României * • Deşteptarea României *
  1848 

  Voi ce staţi în adormire, voi ce staţi în nemişcare,
  N-auziţi prin somnul vostru acel glas triumfător,
  Ce se-nalţă pân' la ceruri din a lumii deşteptare,
  Ca o lungă salutare
  Cătr-un falnic viitor?

  Nu simţiţi inima voastră că tresare şi se bate?
  Nu simţiţi în pieptul vostru un dor sfânt şi românesc
  La cel glas de înviere, la cel glas de libertate
  Ce pătrunde şi răzbate
  Orice suflet omenesc?

  Iată! lumea se deşteaptă din adânca-i letargie!
  Ea păşeşte cu pas mare cătr-un ţel de mult dorit.
  Ah! treziţi-vă ca dânsa, fraţii mei de Românie!
  Sculaţi toţi cu bărbăţie,
  Ziua vieţii a sosit!

  Libertatea-n faţa lumii a aprins un mândru soare,
  Ş-acum neamurile toate către dânsul aţintesc
  Ca un cârd de vulturi ageri ce cu-aripi mântuitoare
  Se cerc vesel ca să zboare
  Către soarele ceresc!

  Numai tu, popor române, să zaci vecinic în orbire?
  Numai tu să fii nevrednic de-acest timp reformator?
  Numai tu să nu iei parte la obşteasca înfrăţire,
  La obşteasca fericire,
  La obştescul viitor?

  Până când să creadă lumea, o! copii de Românie!
  C-orice dor de libertate a pierit, s-a stins din voi?
  Până când să ne tot plece cruda, oarba tiranie
  Şi la caru-i de trufie
  Să ne-njuge ea pe noi?

  Până când în ţara noastră tot străinul să domnească?
  Nu sunteţi sătui de rele, n-aţi avut destui stăpâni?
  La arme, viteji, la arme! faceţi lumea să privească
  Pe câmpia românească
  Cete mândre de români!

  Sculaţi, fraţi de-acelaşi nume, iată timpul de frăţie!
  Peste Molna, peste Milcov, peste Prut, peste Carpaţi
  Aruncaţi braţele voastre cu-o puternică mândrie
  Şi de-acum pe vecinicie
  Cu toţi mâinile vă daţi!

  Hai, copii de-acelaşi sânge! hai cu toţi într-o unire
  Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobândim.
  Pas, români! lumea ne vede... Pentru-a Patriei iubire,
  Pentru-a mamei dezrobire
  Viata noastră să jertfim!

  Fericit acel ce calcă tirania sub picioare!
  Care vede-n a lui ţară libertatea re-nviind,
  Fericit, măreţ acela care sub un falnic soare
  Pentru Patria sa moare,
  Nemurire moştenind.

  * Această poezie nu a fost publicată în ediţia l-a a Doinelor, fiindcă volumul,
  tipărit la Paris, avea a trece prin Austria pentru ca să intre în România.
  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: