Octavian Goga - Reîntors


 • Reîntors 

  Stăpâne codru, crai bătrân:
  Mai ţii-le tu minte, oare?...
  La umbra unui fir de nalbă
  Plângea o floare de cicoare,
  Şi-un firicel de izmă-creaţă
  Se săruta atunci cu Oltul...
  Atunci m-am dus în lume eu,
  Feciorul lui Iosif preotul!

  Părinte-al meu din vremi de mult,
  Era şi-o casă la răscruci...
  Era a noastră... Nu ştiu, tu
  Aminte dacă-ţi mai aduci?...
  Că matca Oltului bătea
  La colţul casei într-un soc,
  Şi-n Olt se oglindeau, din geam,
  Trei rădăcini de busuioc...

  Când mi-am luat într-un amurg
  De frunza ta bunul rămas,
  Era şi tata... Ştii-l tu?...
  Şi mama sta sfârşită-n glas...
  Şi hâtrul dascălu Ilie,
  Cel înţelept, glumeţ şi şchiop,
  La vatră răzimat spunea
  O pilduire din Isop...

  Bătrâne codru! Eu m-am dus,
  Răpus de-un gând nebun, pesemne,
  Uitat-am pilda lui Isop,
  Vârtejului să nu mă-ndemne...
  Dar ostenit odat' privind
  La zarea cerului albastră,
  Am plâns, şi gândul m-a bătut
  Să mă întorc la casa noastră!...

  ...Şi m-am întors, stăpâne-al meu!...
  Dar casa noastră nu mai este...
  Azi, rogu-te, să-mi spui din frunză
  Îndurerata ei poveste!
  Că dascălu Ilie-i mort...
  Cum s-a schimbat de-atuncea satul...
  Şi Oltului i-a mutat matca
  Poruncă de la împăratul...

  Cinstite crai! A fost demult.
  Că s-a schimbat atât de-atunci:
  Seninul razelor de soare
  Şi faţa florilor din lunci...
  Şi-n valul vremilor s-a dus
  A vieţii mele dimineaţă,
  Cum s-o fi dus demult pe Olt
  Cel firicel de izmă-creaţă...

  Zadarnic cat stolul de visuri
  Ce printre paltini se pierdură
  Şi dorurile mele scrise
  Pe faţa foilor de mură...
  Şi toate râsetele mele
  Din alunişul din zăvoi,
  Şi plânsul meu de-odinioară...
  Ne-aveam atât de bine noi...

  Azi, lasă-ţi freamătul să-mi pară
  Un mulcom zvon de patrafire,
  Ce blând asupra mea-şi pogoară
  Duioasa lor hirotonire...
  Şi spune-i vântului să tacă
  Când va porni de-aici la plai:
  Că răposatul n-a fost vrednic
  De poala ta, bătrâne crai!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: