Octavian Goga - Oltul


 • Oltul 

  Mult iscusita vremii slovă
  Nu spune clipa milostivă
  Ce ne-a-nfrăţit pe veci necazul
  Şi veselia deopotrivă...
  Mărită fie dimineaţa
  Ce-a săvârşit a noastră nuntă,
  Bătrâne Olt! - cu buza arsă
  Îţi sărutăm unda căruntă.

  În cetăţuia ta de apă
  Dorm cântecele noastre toate
  Şi fierbe tăinuita jale
  A visurilor sfărâmate.
  Tu împleteşti în curcubeie
  Comoara lacrimilor noastre,
  Şi cel mai scump nisip tu-l duci
  În vadul Dunării albastre.

  La sânul tău vin, în amurguri,
  Sfioase, fetele fecioare,
  Şi dimineaţa vin neveste
  Cu şorţul prins în cingătoare -
  Şi vin păstori cu gluga albă,
  Din fluier povestindu-şi dorul -
  Şi câte cântece şi lacrimi
  Nu duce valul, călătorul...

  Drumeţ, bătut de gânduri multe,
  Ne laşi atât de greu pe noi,
  Îmbrăţişându-ne câmpia,
  Te uiţi adesea înapoi.
  Aşa domol te poartă firea,
  Căci duce unda-ţi gânditoare:
  Durerea unui neam ce-aşteaptă
  De mult o dreaptă sărbătoare.

  Demult, în vremi mai mari la suflet,
  Erai şi tu haiduc, moşnege,
  Când domni vicleni jurau pe spadă
  Să sfarme sfânta noastră lege;
  Tu, frate plânsetelor noastre
  Şi răzvrătirii noastre frate,
  Urlai tăriilor amarul
  Mâniei tale-nfricoşate.

  Cum tresăreau încremenite,
  În jocurile lor buiestre,
  Oştiri cu coifuri de aramă
  Şi roibi cu aur pe căpestre
  Când la strigarea ta de tată
  Grăbeau din codri la poiene,
  Strângând săcuri a subţioară,
  Feciorii mândrei Cosânzene.

  Zdrobită-n praf, murea arama,
  Şi codrul chiotea, viteazul;
  Iar tu, frăţine, mare meşter,
  Biruitor frângeai zăgazul
  Şi,-mbujorându-te la faţă,
  Treceai prin văile afunde,
  Încovoindu-ţi îndărătnic
  Măreţul tău grumaz de unde.

  Slăvite fărmituri a vremii,
  De mult v-am îngropat văleatul...
  Neputincios pari şi tu astăzi -
  Te-a-ncins cu lanţuri împăratul.
  Ca unda ta strivită, gemem
  Şi noi, tovarăşii tăi buni,
  Dar de ne-om prăpădi cu toţii,
  Tu, Oltule, să ne răzbuni!

  Să verşi păgân potop de apă
  Pe şesul holdelor de aur;
  Să piară glia care poartă
  Înstrăinatul nost' tezaur;
  Ţărâna trupurilor noastre
  S-o scurmi de unde ne-ngropară
  Şi să-ţi aduni apele toate -
  Să ne mutăm în altă ţară!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: