Octavian Goga - În munţi


 • În munţi 

  Voi, munţilor mândri, moşnegi cununaţi
  Cu stelele bolţii albastre,
  În leagănul vostru de codri şi stânci
  Dorm toate poveştile noastre.
  Alături de şoimii cu ochii aprinşi,
  Din tainica voastră dumbravă,
  Se-nalţă-ndrăzneţe-n lumina din cer
  Şi visele noastre de slavă.

  În voi îşi deşteaptă plânsorile ei
  Frumoasa mea ţară săracă,
  Cu braţe lipsite de-al luptei fior
  Şi buze ursite să tacă.
  La voi vine jalea-i când vifor păgân
  Purcede strigarea să-i frângă,
  În cântec o schimbă pădurea de brazi
  Şi-n lume-o trimite să plângă.

  La voi mă îndrumă-n cărările ei
  Şi biata mea soartă pribeagă,
  Pădurea cea veşnic lipsită de somn
  Mi-e sfântă şi-atâta de dragă.
  Cântarea măiastră din codrii cărunţi
  Dă strunelor mele povaţă,
  Şi-o mândră poveste strivită de vremi
  Truditul meu suflet învaţă.

  Din culmea pleşuvă cu creştetul alb
  Privirile-mi zboară departe,
  Şi-n mintea supusă tresare aprins
  Fiorul măririlor moarte.
  Un vaier amarnic se zbate-n amurg
  Şi stăruie-n zvonuri de ape,
  Al munţilor vaier mă zbuciumă-n piept
  Şi-mi tremură plânsu-n pleoape.

  O vitregă soartă, cu patima ei,
  Pe-ntinsele culmi şi poiene,
  În vremuri pitice, iubirii de fraţi
  Ziditu-i-a graniţi viclene...
  A pus miezuine şi stavil-a pus,
  Rupându-vă creştetu-n două,
  Când Domnul, stăpân pe pământ şi pe cer,
  Pe voi v-a dat, munţilor, nouă!

  Vă arde ruşinea din creştet, ades'
  Voi aspră porniţi vijelie -
  Şi sufletu-mi lacom vă soarbe atunci
  Năprasnica voastră mânie!
  Din urletul vostru sub cerul aprins,
  Din ploaia de trăsnete grele
  S-a naşte odată, plutind peste vremi,
  Cântarea cântărilor mele!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: