Octavian Goga - Din larg


 • Din larg 

  Eu urc spre culme... Mi-a rămas în urmă
  Noroiul prins în putreda-i osândă,
  Înfrigurata patimilor turmă,
  Cu chiot lung de-ntrecere flămândă...

  Eu urc... Acolo jos, în adâncime,
  Aud viaţa ce-şi întinde hora;
  E necurmatul cântec din vechime.
  Îl ştiu... Mai bine n-o să-l ştie nime,
  Căci am băut din cupa tuturora
  Şi l-am plătit cu lacrimi şi cu rime...

  Acum, în drum când mă opresc vreodată
  Şi fac popas la noua cotitură,
  Priveliştea din înălţimi s-arată
  Atât de-ngustă, strâmbă şi ciudată.
  Cu valul ei de dragoste şi ură,
  Că orice pas de mergere-nainte
  Îmi năruie-o aducere-aminte,
  Îmi frânge-un glas, un zâmbet, o icoană...

  Din câte jos, m-au urmărit în goană...
  Şi tot aşa... de-acum o să-mi rămână
  Aceeaşi ţintă fără de zăbavă,
  Să-mi uşurez povara de ţărână,
  Să-mi cer de sus paharul de otravă!

  Jur-împrejur e largul care cântă,
  E soare-n cer, e sărbătoare sfântă,
  Şi-n vreme ce mi-a amuţit pământul
  Fiorul păcii-n suflet mi se lasă,
  Eternităţi îmi flutură veşmântul;
  Simt Dumnezeu cum mă primeşte-n casă...

  Mai sus!... Mai sus!... Cetăţile de stele
  Cuprind rotirea gândurilor mele,
  Şi, ca un sân ocrotitor de mamă,
  O năzuinţă proaspătă mă cheamă:

  Neprihănită, mândră poezie,
  Lumină albă, pururi adorată,
  Ascultă-mă cu ruga mea târzie,
  Şi fă pe veci în minte să-mi tresalte,
  Strălucitoare, rece şi curată,
  Singurătatea culmilor înalte...


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: