Nicolae Labiş - Moartea căprioarei • Moartea căprioarei 

  Seceta a ucis orice boare de vânt.
  Soarele s-a topit şi a curs pe pământ.
  A rămas cerul fierbinte şi gol.
  Ciuturile scot din fântână nămol.
  Peste păduri tot mai des focuri, focuri
  Dansează sălbatice, satanice jocuri.

  Mă iau după tata la deal printre târşuri,
  Şi brazii mă zgârie, răi şi uscaţi.
  Pornim amândoi vânătoarea de capre,
  Vânătoarea foametei în munţii Carpaţi.
  Setea mă năruie. Fierbe pe piatră
  Firul de apă prelins din cişmea.
  Tâmpla apasă pe umăr. Păşesc ca pe-o altă
  Planetă, imensă, străină şi grea.

  Aşteptăm într-un loc unde încă mai sună,
  Din strunele undelor line, izvoarele.
  Când va scăpăta soarele, când va licări luna,
  Aici vor veni în şirag să se-adape
  Una câte una căprioarele.

  Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să tac.
  Ameţitoare apă, ce limpede te clatini!
  Mă simt legat prin sete de vietatea care va muri
  La ceas oprit de lege şi de datini.

  Cu foşnet veştejit răsuflă valea.
  Ce-ngrozitoare înserare pluteşte-n univers!
  Pe zare curge sânge şi pieptul mi-i roşu, de parcă
  Mâinile pline de sânge pe piept mi le-am şters.

  Ca pe-un altar ard ferigi cu flăcări vineţii,
  Şi stelele uimite clipiră printre ele.
  Vai, cum aş vrea să nu mai vii, să nu mai vii,
  Frumoasă jertfă a pădurii mele!

  Ea s-arătă săltând şi se opri
  Privind în jur c-un fel de teamă,
  Şi nările-i subţiri înfiorară apa
  Cu cercuri lunecoase de aramă.

  Sticlea în ochii-i umezi ceva nelămurit,
  Ştiam că va muri şi c-o s-o doară.
  Mi se părea că retrăiesc un mit
  Cu fata prefăcută-n căprioară.
  De sus, lumina palidă, lunară,
  Cernea pe blana-i caldă flori stinse de cireş.
  Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară
  Bătaia puştii tatii să dea greş!

  Dar văile vuiră. Căzută în genunchi,
  Îşi ridicase capul, îl clătină spre stele,
  Îl prăvăli apoi, stârnind pe apă
  Fugare roiuri negre de mărgele.
  O pasăre albastră zvâcnise dintre ramuri,
  Şi viaţa căprioarei spre zările târzii
  Zburase lin, cu ţipăt, ca păsările toamna
  Când lasă cuiburi sure şi pustii.
  Împleticit m-am dus şi i-am închis
  Ochii umbroşi, trist străjuiţi de coarne,
  Şi-am tresărit tăcut şi alb când tata
  Mi-a şuierat cu bucurie: - Avem carne!

  Spun tatii că mi-i sete şi-mi face semn să beau.
  Ameţitoare apă, ce-ntunecat te clatini!
  Mă simt legat prin sete de vietatea care a murit
  La ceas oprit de lege şi de datini...
  Dar legea ni-i deşartă şi străină
  Când viaţa-n noi cu greu se mai anină,
  Iar datina şi mila sunt deşarte,
  Când soru-mea-i flămândă, bolnavă şi pe moarte.

  Pe-o nară puşca tatii scoate fum.
  Vai fără vânt aleargă frunzarele duium!
  Înalţă tata foc înfricoşat.
  Vai, cât de mult pădurea s-a schimbat!
  Din ierburi prind în mâini fără să ştiu
  Un clopoţel cu clinchet argintiu...
  De pe frigare tata scoate-n unghii
  Inima căprioarei şi rărunchii.

  Ce-i inimă? Mi-i foame! Vreau să trăiesc, şi-aş vrea...
  Tu, iartă-mă, fecioară - tu, căprioara mea!
  Mi-i somn. Ce nalt îi focul! Şi codrul, ce adânc!
  Plâng. Ce gândeşte tata? Mănânc şi plâng. Mănânc!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: