Nicolae Labiş - Marină • Marină 

  - Pentru ce-ai rămas, iubire! -
  Rădăcină-a unei flori
  Ce s-a destrămat subţire
  În petale şi vapori
  Ca să zboare mai uşoară,
  Să renvie-a doua oară
  În alt suflet, în alt ceas,
  Lăsând drojdia grozavă
  De pârjol şi de otravă...
  Murmuram: - De ce-ai rămas?

  Înnegrit la chip ca marea,
  Noaptea lângă ţărm am stat
  Ascultându-i aiurarea,
  Plânsul ei zbuciumat,
  Ingânându-i cu glas mare
  Zădarnica ei chemare
  Risipită-n surd balans.
  Şi cu ea, prin vijelie,
  Am pornit - mai blând să-mi fie -
  Sumbrul suferinţei dans.

  Nemişcat dansam, şi-n mine
  Ea-n acelaşi trup dansa,
  Se sorbea în lungi dulbine
  Ori în trâmbe se-azvârlea;
  Era rupere barbară
  Dinăuntru în afară
  Izbucniri de fum şi sori -
  Şi-n tenebrele ceţoase
  Cred că faţa-mi lepădase
  Linii, curbe şi culori.

  Respirând sonor furtuna,
  Marea-şi iese din veşmânt,
  Şi nebună bate-ntruna
  Cu talazuri cerul frânt,
  Peste lume se agită
  Neagră, deznădăjduită,
  Vocile-i în zări răspund.
  Cere, cheamă cu putere,
  Îngrozind astfel, cum cere,
  Cu durerea-i fără fund.

  - Tu, nelinişte, flămândo,
  Marea pentru ce-ai lovit
  Şi cu mine-asemănând-o
  O lucrezi necontenit
  Într-o hulă care geme
  Şi-i smulgi rugi şi-i storci blesteme
  În învălmăşirea rea?
  Forţă câtă ai, cumplito?
  Cum de nu ţi-ai istovit-o
  Ori în mine, ori în ea?
  . . . . . . . . . . . .
  Linişte până departe;
  Vântu-n zori amorţise.
  Numai semn că-n fund mai arde,
  Hula de la fund trimise
  Creţuri galeşe şi lente
  Cu smereli aparente,
  Plăci şi suluri de mercur.
  Soarele creştea din pete
  Şi vin valuri violete
  Peste pacea dimprejur.
  Cineva-mi spunea: "În lume
  Echilibru-i neclintit -
  Fericite-aceste spume
  Împăcate-n infinit,
  Fericiţi şi noi, în timp
  Înecaţi şi-n Olimp -
  Sufletul limpede, cugetul clar...
  Marea respiră precum ar dormi
  Calmă, puternică-n zorii de zi...
  Et quelle paix semble se concevoir"

  Şi ce pace pare a se zămisli!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: