Mihai Eminescu - Melancolie • Melancolie 

  Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă,
  Prin care trece albă regina nopţii moartă.
  O, dormi, o, dormi în pace printre făclii o mie
  Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie,
  În mausoleu-ţi mândru, al cerurilor arc,

  Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc!
  Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă,
  Ce sate şi câmpie c-un luciu văl îmbracă;
  Văzduhul scânteiază şi ca unse cu var
  Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar.

  Şi ţintirimul singur cu strâmbe cruci veghează,
  O cucuvaie sură pe una se aşează,
  Clopotniţa trosneşte, în stâlpi izbeşte toaca,
  Şi străveziul demon prin aer când să treacă,
  Atinge-ncet arama cu zimţii-aripei sale
  De-auzi din ea un vaier, un aiurit de jale.

  Biserica-n ruină
  Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrână,
  Şi prin ferestre sparte, prin uşi ţiuie vântul -
  Se pare că vrăjeşte şi că-i auzi cuvântul -
  Năuntrul ei pe stâlpii-i, pereţi, iconostas,
  Abia conture triste şi umbre au rămas;
  Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur,
  Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici -
  Şi-n sufletu-mi pusese poveştile-i feerici,
  Dar de-ale vieţii valuri, de al furtunii pas
  Abia conture triste şi umbre-au mai rămas.
  În van mai caut lumea-mi în obositul creier,
  Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier;
  Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu,
  Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu.

  Şi când gândesc la viaţa-mi, îmi pare că ea cură
  Încet repovestită de o străină gură,
  Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi fost.
  Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost
  De-mi ţin la el urechea - şi râd de câte-ascult
  Ca de dureri străine?... Parc-am murit de mult.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: