Mihai Eminescu - Junii corupţi • Junii corupţi 

  La voi cobor acuma, voi suflete-amăgite,
  Şi ca să vă ard fierea, o, spirite-ameţite,
  Blestemul îl invoc;
  Blestemul mizantropic, cu vânăta lui gheară,
  Ca să vă scriu pe frunte, ca vita ce se-nfiară
  Cu fierul ars în foc.

  Deşi ştiu c-a mea liră d-a surda o să bată
  În preajma minţii voastre de patimi îmbătată,
  De-al patimilor dor;
  În preajma minţii voastre ucisă de orgie,
  Şi putredă de spasmuri, şi arsă de beţie,
  Şi seacă de amor.

  O, fiarbă-vă mânia în vinele stocite,
  În ochii stinşi de moarte, pe frunţi învineţite
  De sânge putrezit;
  Că-n veci nu se va teme Profetul vreodată
  De braţele slăbite, puterea leşinată
  A junelui cănit.

  Ce am de-alege oare în seaca-vă fiinţă?
  Ce foc făr-a se stinge, ce drept fără să-mi minţă,
  O, oameni morţi de vii!
  Să vă admir curajul în vinure vărsate,
  În sticle sfărâmate, hurii neruşinate
  Ce chiuie-n orgii?

  Vă văd lungiţi pe patul juneţii ce-aţi spurcat-o,
  Suflând din gură boala vieţii ce-aţi urmat-o,
  Şi arşi pân-în rărunchi;
  Sau bestiilor care pe azi îl ţin în fiară,
  Cum linguşiţi privirea cea stearpă şi amară,
  Cum cădeţi în genunchi!

  Sculaţi-vă!... căci anii trecutului se-nşiră,
  În şiruri triumfale stindardul îl resfiră,
  Căci Roma a-nviat;
  Din nou prin glorii calcă, cu faţa înzeită,
  Cu faclele nestinse, puterea-i împietrită,
  Poporul împărat.

  Sculaţi-vă!... căci tromba de moarte purtătoare
  Cu glasul ei lugubru răcneşte la popoare
  Ca leul speriat;
  Tot ce respiră-i liber, a tuturor e lumea,
  Dreptatea, libertatea nu sunt numai un nume,
  Ci-aievea s-a serbat.

  Încingeţi-vă spada la danţul cel de moarte,
  Aci vă poarte vântul, cum ştie să vă poarte
  A ţopăi în joc!
  Aci vă duceţi valuri în mii batalioane,
  Cum în păduri aprinse, mânat în uragane,
  Diluviul de foc.

  Vedeţi cum urna crapă, cenuşa reînvie,
  Cum murmură trecutul cu glas de bătălie
  Poporului roman;
  Cum umbrele se-mbracă în zale ferecate,
  Şi frunţile cărunte le nalţă de departe
  Un Cezar, un Traian.

  Cad putredele tronuri în marea de urgie,
  Se sfarmă deodată cu lanţul de sclavie
  Şi sceptrele de fier;
  În două părţi infernul portalele-şi deschide,
  Spre-a încăpea cu mia răsufletele hâde
  Tiranilor ce pier!

  În darn răsună vocea-mi de eco repeţită,
  Vă zguduie arama urechea amorţită
  Şi simţul leşinat;
  Virtutea despletită şi patria-ne zeie
  Nu pot ca să aprinză o singură scânteie
  În sufletu-ngheţat.

  Şi singur stau şi caut, ca uliul care cată
  În inima junimii de viaţa-i dezbrăcată
  Un stârv spre-a-l sfâşia;
  Ca pasărea de zboru-i din ceruri dizmeţită,
  Ca muntele ce-n frunte-i de nouri încreţită
  Un trăsnet ar purta.

  Dar cel puţin nu spuneţi că aveţi simţiminte,
  Că-n veci nu se îmbracă în veştede vestminte
  Misteriul cel sunt;
  Căci vorba voastră sună ca plâns la cununie,
  Ca cobea ce îngână un cânt de veselie,
  Ca râsul la mormânt.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: