Mihai Eminescu - Fiind băiet păduri cutreieram • Fiind băiet păduri cutreieram 

  Fiind băiet păduri cutreieram
  Şi mă culcam ades lângă isvor,
  Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
  S-aud cum apa sună-ncetişor:
  Un freamăt lintrecea din ram în ram
  Şi un miros venea adormitor.
  Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
  Blând îngânat de-al valurilor glas.

  Răsare luna,-mi bate drept în faţă:
  Un rai din basme văd printre pleoape,
  Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
  Sclipiri pe cer, văpaie preste ape,
  Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
  Sunând din ce în ce tot mai aproape...
  Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,
  Părea c-aud venind în cete cerbii.

  Alături teiul vechi mi se deshcide:
  Din el ieşi o tânără crăiasă, 
  Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,
  Cu fruntea ei într-o maramă deasă,
  Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;
  Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,
  Călcând pe vârful micului picior,
  Veni alături, mă privi cu dor.

  Şi ah, era atâta de frumoasă,
  Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta
  Un înger blând cu faţa radioasă,
  Venind din cer se poate arăta;
  Iar păru-i blond şi moale ca mătasa
  Grumazul alb şi umerii-i vădea.
  Prin hainele de tort subţire, fin,
  Se vede trupul ei cel alb deplin.

  1878


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: