Mihai Eminescu - Făt-Frumos din tei • Făt-Frumos din tei 

  - Blanca, află că din leagăn
  Domnul este al tău mire,
  Căci născută eşti, copilă,
  Din nevrednică iubire.

  Mâini în schit la sfânta Ana
  Vei găsi la cel din stele
  Mângâierea vieţii tale,
  Mântuirea feţei mele.

  - Nu voi, tată, să usuce
  Al meu suflet tânăr, vesel:
  Eu iubesc vânatul, jocul;
  Traiul lumii alţii lese-l.

  Nu voi părul să mi-l taie,
  Ce-mi ajunge la călcâie,
  Să orbesc citind pe carte
  În fum vânăt de tămâie.

  - Ştiu mai bine ce-ţi prieşte,
  Las' de-a lumii orice gând,
  Mâini în zori de zi pleca-vom
  Către schitul vechi şi sfânt.

  Ea aude - plânge. Parcă
  Îi venea să plece-n lume,
  Dusă de pustie gânduri
  Şi de-un dor fără de nume.

  Şi plângând înfrână calul,
  Calul ei cel alb ca neaua,
  Îi netează mândra coamă
  Şi plângând îi pune şeaua.

  S-avântă pe el şi pleacă,
  Păru-n vânturi, capu-n piept,
  Nu se uită înainte-i,
  Nu priveşte îndărăpt.

  Pe cărări pierdute-n vale
  Merge-n codri făr' de capăt,
  Când a serei raze roşii
  Asfinţind din ceruri scapăt.

  Umbra-n codri ici şi colo
  Fulgerează de lumine...
  Ea trecea prin frunza-n freamăt
  Şi prin murmur de albine;

  În mijloc de codru-ajunse
  Lângă teiul nalt şi vechi,
  Unde-izvorul cel în vrajă
  Sună dulce în urechi.

  De murmur duios de ape
  Ea trezită-atunci tresare,
  Vede-un tânăr, ce alături
  Pe-un cal negru stă călare.

  Cu ochi mari la ea se uită,
  Plini de vis, duioşi plutind,
  Flori de tei în păru-i negru
  Şi la şold un corn de-argint.

  Şi-ncepu încet să sune,
  Fermecat şi dureros -
  Inima-i creştea de dorul
  Al străinului frumos.

  Părul lui i-atinge părul,
  Şi atunci c-obrazul roş
  Ea apleacă gene lunge
  Peste ochii cuvioşi.

  Iar pe buze-i trece-un zâmbet
  Înecat, fermecător,
  Care gur-abia-i deschide,
  Cea uscată de amor.

  Când cu totului răpită
  Se-ndoi spre el din şele,
  El înceată din cântare
  Şi-i grăi cu grai de jele,

  Ş-o cuprinde de călare -
  Ea se apără c-o mână,
  Însă totuşi lui se lasă,
  Simte inima că-i plină.

  Şi pe umărul lui cade
  Al ei cap cu faţa-n sus;
  Pe când caii pasc alături,
  Ea-l privea cu suflet dus.

  Numai murmurul cel dulce
  Din izvorul fermecat
  Asurzeşte melancolic
  A lor suflet îmbătat.

  Lun-atunci din codri iese,
  Noaptea toată stă s-o vadă,
  Zugrăveşte umbre negre
  Pe câmp alb ca de zăpadă.

  Şi mereu ea le lungeşte,
  Şi urcând pe cer le mută,
  Dar ei trec, se pierd în codri
  Cu viaţa lor pierdută.

  La castel în poartă calul
  Stă a doua zi în spume,
  Dar frumoasa lui stăpână
  A rămas pierdută-n lume.

  1875, 1 februarie


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: