Mateiu Ion Caragiale - Sihastrul şi umbra • Sihastrul şi umbra 

  Minunea Sfântului Grigore Papa
  De furia furtunii au nu te temi, străine
  Cu searbăd chip, ce singur, prin ceaţă, treci gemând,
  De te vei pierde-n codri amar va fi de tine,
  Nu vezi cum fierb nori negri la zare fulgerând?
  Ascultă vântul rece în apriga-i mânie
  Ce sumbru vaier smulge stejarilor trufaşi,
  Stă gata să pornească năprasnica urgie
  Cerească, şi mai pregeţi? - opreşte ai tăi paşi!
  Chiar pasărea de noapte ce-a cobe-n selbă ţipă
  La cuibu-i se întoarce în turnul părăsit
  Să-şi oploşească puii şi, tremurând, în pripă,
  Tot ce e viu s-ascunde de spaimă năpădit.
  Hai, dar, în sihăstria din vechile ruine
  De te adăposteşte şi tu, rămâi la mine.

  - Nu, nu pot, îmi răspunse cernitul călător,
  De buna ta primire sorţit sunt să n-am parte,
  Pleca-voi înainte, în noapte, sunt dator
  Să merg fără-ncetare şi fără ţel, departe,
  Şi nu ştii de odihnă ce sete mi-e, ce dor...
  - Rămâi, şi locuinţa-mi tu ia-o drept a ta,
  Ca şi cum tu stăpânul ai fi, iar eu străinul,
  Găsi-vom înăuntru cu ce ne ospăta,
  Vom împărţi frăţeşte azima, mierea, vinul,
  Apoi la vatra caldă, pândi-vom blânda clipă,
  Când Somnul, fiu al Trudei, trecând şi pe la noi,
  Ne va atinge geana, cu molcoma-i aripă,
  Şi-nfioraţi de vise, dormi-vom amândoi,
  În vreme ce afară, în bezna fulgerată
  Va chinui pădurea furtuna-nverşunată.
  - Nu, suspinând îmi zise ciudatul călător,
  Prin negură-nainte, porni-voi... sunt dator!

  Mişcat de graiu-i dulce, sunând abia, sfios
  Eu îl privii mai bine. O nobilă tristeţe
  Adânc întipărită pe chipu-i mult duios,
  Îi adumbrea de farmec semeaţa frumuseţe.
  Privirea sa cea neagră în taina-i oglindită,
  Purta sfâşietoare o jale nesfârşită.

  Urmai a-i spune totuşi: Nu stăruiesc, străine,
  Dar nu pot nici pricepe de ce oare-nfruntând
  Primejdia furtunii sălbatice, haine,
  Tu fără ţel în noapte mergi singur lăcrămând,
  Ce poate să te-ndemne, ce poate să te-mbie
  A rătăci prin beznă sub crunta vigelie?

  - Vai, îmi răspunse dânsul, aşa sunt osândit
  A-mi ispăşi păcatul, altmintreli nu pot face,
  Mă leagă pe vecie un vechi blestem cumplit,
  Odihnă să nu aflu, nici linişte, nici pace,
  În mantă mohorâtă de tainic călător
  Prin oarba-ntunecime un blând rătăcitor.
  Nu sunt om viu, ci umbră, aievea-ntruchipată
  În boiul ce pe lume avut-am altădată,
  Când paloşul şi cuca domnească am purtat;
  Dar patima mă-mpinse la grea nelegiuire...

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De-atunci trecut-au veacuri şi tot n-am fost iertat.
  Eu ziua dorm, în raclă, în arsa mănăstire,
  Sub lespedea pe care-mi stă numele săpat,
  Şi mă deştept cu groază ca iar să plec plângând,
  Când lin s-aşterne noaptea din slavă pogorând.

  1905


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: