Mateiu Ion Caragiale - Lauda cuceritorului • Lauda cuceritorului 

  O! tu, care-ai mânat barbare gloate
  Ca să sfărâmi împărăţii bătrâne
  Şi-ai câştigat izbânzi nenumărate;

  Tu, ce-n trufia inimii păgâne
  Ai pângărit râzând altare sfinte
  Şi-ai ars cetăţi, ai fost măreţ, stăpâne,

  Când jefuind regeştile morminte
  Zdrobitei hârci îi ai răpit cununa,
  Şi oaselor bogatele veşminte;

  O! negre Domn, care-ai stârnit furtuna
  De năvăliri, de-ai zguduit pământul,
  Dacă-al tău nume îl săpase runa

  Cea tainică pentr-a-ţi slăvi avântul,
  L-a şters neîmpăcată-apoi uitarea,
  Precum ţi-a spulberat cenuşa vântul.

  Povestea ta pierdută e-n vâltoarea,
  De ani supuşi ce vremea-a spulberat,
  Dar umbra ta le mohorăşte zarea,

  Că-nalt răsari, cumplit, neîndurat,
  Cuprins de flăcări pe căzânde turle,
  Cu pieptul gol luptând însângerat,

  Beat de măcel. Asurzitoare surle
  Cu spijele se întreceau turbate,
  Şi-ades făceai îngrozitor să urle

  De buciumări pădurile carpate,
  Vânând călare zimbrul şi vierul
  Şi săgetând jivine-înspăimântate.

  În sumbri nori ce trec încomând cerul
  În zori, goniţi de aspra vijelie,
  Le mai zăresc cum fug mugind de fierul

  Ucigător. Zburau cu veselie
  Deasupra-ţi corbii, şi de-atâta sânge
  Răsar şi astăzi roşii flori din glie.

  Dar, îndelung nu ţi-a fost dat a-nfrânge
  Pe-aceea ce pândise rânjitoare,
  La sânu-i rece să te poată strânge,

  Şi ai pierit, trădat într-o strâmtoare.
  Amar te-a plâns, pletoasa seminţie
  Ea, ce pe-o culme-într-un apus de soare,

  Urlând, te-a ars cu-ntreaga-ţi avuţie,
  Cu-ai tăi sirepi, cu roabele iubite,
  Ce desfătau posaca ta beţie.

  *

  Sunt seri, spre toamnă,-adânci şi strălucite
  Ce, luminându-mi negura-amintirii,
  Trezesc în mine suflete-adormite

  De mult, încât cad pradă amăgirii
  Când cerul pârguit la zări cuprinde
  Purpura toată, şi toţi trandafirii,

  Şi-n sânge scaldă para ce-l aprinde
  De vii văpăi - privind atunci amurgul,
  Un dor păgân sălbatic mă încinde, -

  Şi văd, stăpâne, cum îţi arde rugul.

  1912  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: