Lucian Blaga - Paradis în destrămare • Paradis în destrămare 

  Portarul înaripat mai ţine întins
  un cotor de spadă fără de flăcări.
  Nu se luptă cu nimeni,
  dar se simte învins.
  Pretudindeni pe pajişti şi pe ogor
  serafimi cu păr nins
  însetează după adevăr,
  dar apele din fântâni
  refuză găleţile lor.
  Arând fără îndemn
  cu pluguri de lemn,
  arhanghelii se plâng
  de greutatea aripelor.
  Trece printre sori vecini
  porumbelul sfântului duh,
  cu pliscul stinge cele din urmă lumini.
  Noaptea îngeri goi
  zgribulind se culcă în fân:
  vai mie, vai ţie,
  păianjeni mulţi au umplut apa vie,
  odată vor putrezi şi îngerii sub glie,
  ţărâna va seca poveştile
  din trupul trist.

  (1926)  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: