Ion Minulescu - Romanţa noului-venit


 • Romanţa noului-venit 

  Străinule ce baţi la poartă,
  De unde vii
  Şi cine eşti?...
  Străinule de lumea noastră,
  Răspunde-ne de unde vii,
  Prin care lumi trăişi coşmarul nepovestitelor poveşti
  Şi-n care stea găsişi coloarea decoloratei nebunii?...

  De unde vin?...
  De unde pot veni, când ochii-mi,
  Plini de regrete şi tristeţi,
  Par două candele aprinse în cripta morţilor poeţi?
  Priviţi...
  Sandalele-mi sunt rupte,
  Iar toga ce mi-o dete-Apollo
  În noaprea când pornii spre voi
  Abia-şi mai flutură albastrul de-a lungul umerilor goi.
  Sunt gol -

  Căci calea-mi fuse lungă
  Şi-n calea mea-întâlnii pe rând
  Pe toţi câţi vrură să vă vândă
  Podoabe noi ce nu se vând,
  Pe cei ce vrură să vă cânte romanţe noi,
  Pe cei ce vrură
  Să vă-ndrumeze spre mai bine -
  Spre-acel frumos întrezărit
  În armoniile eterne
  Dintr-un sfârşit
  Şi-un infinit,
  Pe cei ce v-au adus lumina,
  Pe cei ce i-aţi primit cu ură
  Şi i-aţi gonit cu pietre -
  Pietre ce s-or preface-n piedestale
  În clipa când vă va cuprinde beţia altor ideale!...

  De unde vin?
  Eu vin din lumea creată dincolo de zare -
  Din lumea-n care n-a fost nimeni din voi,
  Eu vin din lumea-n care
  Nu-i ceru-albastru,
  Şi copacii nu-s verzi, aşa cum sunt la voi,
  Din lumea Nimfelor ce-aşteaptă sosirea Faunilor goi,
  Din lumea cupelor deşarte şi totuşi pline-n orice clipă,
  Din lumea ultimului cântec,
  Purtat pe-a berzelor aripă
  Din ţărm în ţărm,
  Din ţară-n ţară,
  Din om în om,
  Din gură-n gură, -
  Din lumea celor patru vânturi
  Şi patru puncte cardinale!...

  Deschideţi poarta dar,
  Şi-n cale
  Ieşiţi-mi toţi cu foi de laur,
  Iar voi, ce măsuraţi cu versul gândurile ce n-au măsură,
  Veniţi în jurul meu degrabă,
  Şi-n cântul lirelor de aur,
  Porniţi cu mine împreună
  Spre lumea-n care nu-s castele cu punţi
  Şi şanţuri feodale,
  Nici ruginite porţi de-aramă, la care bat cei noi sosiţi...
  Veniţi cu toţii cât mai e vreme,
  Şi mai puteţi cânta -
  Veniţi!...
  Veniţi, să vă aprind în suflet lumina stinselor făclii
  Şi-n versuri fantasmagoria şi vraja noilor magii!
  Iar cânturile voastre -
  Cânturi cu care azi cerşiţi o pâine -
  Să le-ncunun cu strălucire aureolelor de mâine!...
  Dar poarta a rămas închisă la glasul artei viitoare.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Era prin anul una mie şi nouă sute opt - îmi pare.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: