Ion Minulescu - Romanţa noastră


 • Romanţa noastră 

  Pe-acelaşi drum,
  Mânaţi de-acelaşi îndemn nefast al năzuinţii,
  De-aceleaşi neînţelese-avânturi spre tot mai sus,
  Pe-acelaşi drum
  Pe unde ieri trecură poate,
  Străbunii noştri
  Şi parinţii,
  Pe unde, unii după alţii, drumeţii trec de mii de ani,

  Noi -
  Cărora ni-i dat să ducem enigma vieţii mai departe
  Şi doliul vremilor apuse,
  Şi-al idealurilor scrum -
  Pe-acelaşi drum
  Vom trece mâine cerşind din ţiterele sparte
  La umbra zidurilor mute
  Şi-a secularilor castani!

  Porni-vom tineri ca Albastrul imaculatelor seninuri...
  Şi-n calea noastră întâlni-vom
  Pe cei bătrâni rămaşi în urmă -
  Pe cei ce ne-or privi cu ochii în lacrămi
  Cum le luăm-nainte.
  Iar noi
  Le vom citi-n figură cum suferinţele le curmă
  În suflet sfintele avânturi
  Şi-n gură caldele cuvinte...

  Porni-vom tineri ca Albastrul imaculatelor seninuri...
  Şi-n calarea noastră întâlni-vom -
  O!... câte nu poţi să-ntâlneşti
  Când drumu-i lung
  Şi nesfârşită e năzuinţa ce te mână
  Tot mai departe
  Şi te poartă,
  Ca pe un orb ţinut de mână,
  Spre-ntrezărite-Aureole -
  Nimicuri scumpe pământeşti!...

  Porni-vom tineri ca Albastrul imaculatelor seninuri!...
  Şi mândri poate ca seninul albastru-al sângelui regesc.

  Dar va veni o zi în care
  Ne vom opri deodată-n drum,
  Înspăimântaţi că-n urma noastră
  Zări-vom pe-alţii cum sosesc,
  Cum ne ajung,
  Ne trec-nainte
  Şi râd că nu-i putem opri...

  Da...
  Va veni şi ziua-n care vom obosi,
  Şi va veni
  Un timp în care-al năzuinţii şi-al aiurărilor parfum
  Ne va părea miros de smirnă,
  Iar cântul ţiterelor sparte
  Un Psalm cântat de-un preot gângav
  La căpătâiul unei moarte
  Pe care numeni n-o cunoaşte...

  Şi-atunci, privind un urma lor -
  Ca cei ce n-au nimic să-şi spună
  Când nu-şi pot spune tot ce vor -
  La umbra zidurilor mute
  Şi-a secularilor castani,
  Vom adormi ca şi drumeţii
  Ce dorm uitaţi de mii de ani!...


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: