Ion Minulescu - Glasul morilor


 • Glasul morilor 

  Glasul morilor de apă,
  Glasul morilor de vânt,
  Glasul morilor severe care macină Romanţa
  Zilelor de mâine,
  Glasul dătător de pâine,
  Care-mbracă-n alb veşmânt
  Năzuinţa şi speranţa.
  Glasul morilor severe care-ngroapă
  Şi dezgroapă
  De sub piatră-acelaşi Cânt,
  Glasul morilor de apă,
  Glasul morilor de vânt,
  Să-l asculţi de dimineaţă, până-n seară,
  Ore-ntregi şi zile-ntregi,
  Să-l asculţi supus ca-n clipa când vorbeşte inspirarea
  Să-l cunoşti,
  Să-l înţelegi,
  Să-l înveţi pe dinafară
  Şi să-l cânţi şi tu cu apa,
  Şi să-l cânţi şi tu cu vântul,
  Căci e glasul-n care Cântul
  Plămădeşte-ndestularea!...

  Iar când noaptea amuţeşte glasul morilor,
  Târziu,
  Când prin scocuri, nemişcată, apa doarme ca-n sicriu,
  Când prin aripi vântul trece cu aceeaşi nepăsare
  Suverană,
  Ca prin pânza zdrenţuită-a unei nave,
  Şi când piatra morii-ţi pare
  O pecetie domnească
  Dezgropată din arhiva prăfuitelor hrisoave,
  Tu să te gândeşti la grâul care face să-ncolţească
  Iarna,
  De sub piatra morii, năzuinţa şi speranţa,
  Şi să-ţi aminteşti de glasul care macină Romanţa
  Zilelor de mâine -
  Glasul dătător de pâine!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: