George Topârceanu - Balada călătorului


 • Balada călătorului 

  O, e-atât de bine când pe drumuri ninse
  Întâlneşti o casă cu lumini aprinse,
  Un ogeac din care se ridică fum,
  Când te prinde noaptea călător la drum!

  Sania coboară clinul de pădure.
  Fug în urma noastră luminişuri sure
  Şi-n singurătatea care ne petrece,
  Peste vârf de arbori, asfinţitul rece
  Străbătând podoaba crengilor subţiri
  Luminează-n aer bolţi de trandafiri.

  Dar amurgul palid a-nceput să scadă.
  Noaptea, ca un abur, creşte din zăpadă.
  Se ivesc departe măguri de hotar,
  Într-un loc se face drum pustiu de car,
  Şi-o fântână strâmbă pe lumina zării
  Pare că sporeşte liniştea-nserării...

  Drum de vis! E clipa mutei agonii
  Când alaiul Nopţii zboară pe câmpii,
  Când singurătatea umbrele-şi arată
  Şi departe-n şesuri Ziua alungată
  Lângă reci fruntarii alergarea-şi curmă,
  Cu ochi mari de spaimă să privească-n urmă,
  Să-şi adune-n locul unde-a-ncremenit
  Peste sâni de gheaţă părul despletit.

  Ca-ntr-o presimţire sufletul ţi-e-nchis.
  Unde eşti? Îţi pare că trăieşti un vis...
  Treci lăsând în urmă, la răspântii mute,
  Umbre solitare şi necunoscute,
  Treci ducând o parte din tristeţea lor,
  Un suspin, o rugă, un zadarnic dor.
  Iar târziu, când taina dimprejur te cheamă
  Şi-ţi strecoară-n suflet un fior de teamă,
  Singur cu povara cugetului tău
  Te cuprind deodată lungi păreri de rău
  După-o fericire care întârzie,
  După câte n-au fost, dar puteau să fie,
  După cele duse pentru totdeauna...

  Astfel, cu mirare, te trezeşti când luna
  Luminează somnul unei lumi din basme,
  Iar omătul umple noaptea de fantasme.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  O, e-atât de bine când pe drumuri ninse
  Întâlneşti o casă cu lumini aprinse,
  Un ogeac din care se ridică fum,
  Când te prinde noaptea călător la drum!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: