George Coşbuc - Prutul • Prutul 

  - Prutule, tu vii turbat
  Şi cu sânge-amestecat,
  Şi n-ai pace şi-alinare
  Şi n-ai loc cum vii de mare:
  Ce ţi-e iar de spumegare?
  Şi-aduci arme ghintuite,
  Trupuri de voinici ciuntite,
  Steaguri de oştiri păgâne
  Şi cai roibi fără de frâne!
  Iar de maluri tu izbeşti
  Capete moldoveneşti
  Şi prin rădăcini încurci
  Bărbi cărunte, bărbi de turci!
  Spune, Prutule, măi frate,
  Spune-mi, ale cui păcate?

  - Oliolio! Voinic durut!
  De când sunt pe lume Prut
  Ce văzui n-am mai văzut!
  Cât cuprinzi cu ochii-n zare
  Numai tunuri, numai care,
  Numai turci bătrâni călare,
  Numai turci, numai cazaci.
  Multă-i frunza pe copaci,
  Dar de stai şi seama faci
  Tot erau mai mulţi cazaci.
  Barba lor bătea-le brâul
  Şi ţineau cu dinţii frâul,
  Pe-unde trec ei duc pustiul!
  Şi când i-am văzut, creştine,
  Că iau calea către mine,
  Şi când le-am văzut mai bine
  Ochii cu fulgerătura,
  Pletele cu zbârlitura,
  Bărbile cu-ncâlcitura,
  Eu de maluri m-am izbit
  Prins de friguri şi-ngrozit,
  Că mi se negrea vederea
  Şi mi se topea puterea
  Şi-amărât stăteam ca fierea!

  Dar când mă-ntorsei spre deal,
  Maică, ce văzui pe mal!
  Cât ai face cruce-o dată,
  Măre iacă mi s-arată
  Moldoveni, ştiuţii mei,
  Prăfuiţi şi puţintei
  Nici să nu te uiţi la ei -
  Şi veneau, veneau, veneau,
  Turcii-n bărbi bolboroseau,
  Că pe mal ei ce-ţi vedeau?
  Vedeau fulgeru-n picioare,
  Alb de arme lucitoare
  Şi-nfrăţit cu sfântul soare,
  Vedeau vodă bogdănesc:
  Dare-ar Domnul să trăiesc
  Să mai stau să-l mai privesc!
  Zările-alergându-le,
  Vifor măsurându-le
  Fulger despicându-le!
  Calu-n vânt i se-ncurca
  Prin urdii îmi fulgera,
  Brazdă-n urmă-i revărsa,
  Brazda roşie-nflăcărată
  Tot cu sânge-amestecată -
  N-am mai văzut niciodată!
  Iar cel vodă bogdănesc
  Da năvală-n căzăcime,
  Şi dă proşca-n tătărime,
  Iama prin ianicerime,
  Şi prin deset năvălea
  Desetul de mi-l rărea
  Şi, pe turci cum îi izbea,
  Zarea nu-i mai încăpea!
  Şi-mi părea de-atâta bine
  Că vedeam că vremea vine
  Şi-au să-ncapă ei şi-n mine!

  Oliolio, ce pui de leu!
  Dragă-i fu lui Dumnezeu
  Şi mult bine-a mai avut
  Mama care l-a născut!
  Că-l vedeam cum umblă roată.
  Şi-alerga câmpia toată,
  Luând gloată după gloată
  Şi-mpingându-le mereu
  Tot încoaí spre-adâncul meu!
  S-au încăierat pe mal
  Om cu om, şi cal cu cal,
  Şi din piepturi se izbeau
  Şi cu dinţii se rupeau,
  Şi grămezi-grămezi cădeau.
  Morţii-mi închideau cărarea,
  Sângele-mi mărea vărsarea,
  Groaza-mi mai creştea turbarea.
  Şi de-aceea vin urlând
  Arme, steaguri aducând
  Şi cai roibi fără de frâne
  Şi stăpâni de oşti păgâne.
  Şi de-aceea vin turbat
  Mânios şi spumegat
  Că de-atâta uluire
  Nu mai pot să-mi viu în fire!  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: