George Coşbuc - Povestea căprarului • Povestea căprarului 

  Când ne-au respins de la movilă,
  Căzurăm mulţi pe-aceste lunci.
  Şi-ntreg un regiment atunci,
  De ce-a văzut, a plâns de milă.

  În şiruri strânse şi-mproşcând
  Necontenit cu foc mulţimea,
  Se da-ndărăt dorobănţimea,
  Loc turcilor pe şes făcând.

  Curgea şi mult şi iute focul,
  Iar între-ai noştri şi vrăjmaşi
  Erau cel mult optzeci de paşi -
  Dar noi lăsam cu palma locul.

  Şi, iată-n urma tuturor.
  Un biet căprar, având un frate
  Ucis, s-opri să-l ieie-n spate,
  Şi-apoi spre şir porni cu zor.

  Dar, lunecând pe iarba udă
  Fiind şi slab, căzu-n curând,
  Iar noi strigam să intre-n rând;
  El a rămas nevrând s-audă.

  La ochi cu puşca l-am văzut,
  Îngenuncheat acolo-n cale,
  Trăgând spre-arapii ce din vale
  Veneau mereu. O, n-am crezut

  Că omul în mânie poate
  S-azvârl-aşa de mult omor,
  Că plumbii-n deznădejdea lor
  Curg râu! Dar azi le cred pe toate.

  Iar noi ne-ndepărtam mereu,
  Şi i-am strigat de-a multa oară
  Că e nebun, că stă să moară,
  Şi că-i păcat de Dumnezeu.

  Nevrând să-l lase pe câmpie,
  Şi să-l aducă neputând,
  El sta cu mortul, dus de-un gând:
  Străjer răzbunător să-i fie!

  Dar turcii vin, tot vin, un roi,
  Şi tot mai larg li-e-n urmă pasul -
  Acum nici nu ne-aude glasul,
  Acum el e pierdut de noi.

  Treizeci de paşi mai au nizamii,
  Au cincisprezece, zece-acum -
  Şi-aştepţi pe-ai tăi, plângând pe drum,
  Tu, suflet pustiit al mamii!

  Dar iată-l, cade! L-a lovit
  Pesemne-un plumb din multa ploaie;
  Pe spate-acum murind se-ndoaie,
  Dar l-am văzut cum s-a-nvârtit
  Spre frate-său, căzând deodată
  Cu faţa-n jos, părând c-ar vra
  Să-l apere pe mort aşa -
  Şi-atunci coloana-naintată
  A turcilor, sosind povoi,
  I-a şi cuprins, urmându-şi goana,
  Şi i-a-necat apoi coloana
  Şi nu i-am mai văzut apoi.

  Înfiorat şi-acum îmi bate
  Cu jale inima, când scriu:
  Strivit de turci, să mori de viu,
  Veghind la capul unui frate!

  Când ne-am retras pe-acele lunci,
  Respinşi de turci de la movilă,
  Un regiment întreg, de milă,
  A plâns de ce-a văzut atunci!  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: