George Coşbuc - Pierirea Dacilor • Pierirea Dacilor 

  "Prea se-ntinde veselia
  Tot cu praznic şi desfrâu!
  Veţi tăia cu toţii via,
  Şi veţi duce toţi la râu
  Vinu-n sticle ori în vase
  Să-l vărsaţi pe apă tot:
  Cel ascuns de voi prin case
  Cu putere am să-l scot.
  Aşa vreau. Aşa veţi face
  Ca-i tai capul cui nu-i place!"

  Fost-a jale-n tot regatul
  Şi la munte, şi la şes;
  Plânse-oraşul, vai, şi satul,
  Cârciumarii mai ales.
  Şi vărsat-au lacrimi dese
  Popii şi poeţii lor,
  Cele două tagme-alese
  Cari la orişice popor
  Sunt apostoli ai mulţimii,
  Deci la vin de-a pururi primii.

  La cetatea Buridava
  Ei făcut-un miting.
  Nu ştiu care-a fost isprava,
  Căci de-acestea nu m-ating.
  Ştiu că cinci senatul dete,
  Camera pe alţii cinci
  Delegaţi, cu mândre plete,
  Bernevici având şi-opinci,
  Să supuie majestăţii
  Plânsul ţării şi-al dreptăţii.

  Unul singur avea cizme
  (Primul dac ce le-a purtat)
  Şi vorbea cu galicisme,
  Că-n Paris trei ani a stat
  De-a învăţat geologie,
  Şi-avea "Talkowa" pe piept,
  Îl chema sarab* Ilie,
  De spun cronicele drept,
  Iar în mână-avea cravaşă
  Semn distins, ca bulibaşă.

  Zise el: - "De vrei, ne-aruncă
  Peste-un milion de scări,
  Dar cinstita ta poruncă
  Prea ne scoate din răbdări!
  Când nu-i strop de vin în ţară
  Ce să bem noi? Petroleu?" -
  Regele cu vorba rară:
  - "Oh, Sarailie-al meu!
  Tu cunoşti pe Leon papa,
  Vorba lui mereu e: Apa!"

  - "Rege mare! Mai cu-ncetul!
  Apa-i lucrul cel mai bun,
  După cum Pindar poetul,
  Popa Kneip şi mulţi o spun,
  Însă dacii, ca păgânii,
  Nu beau apă, nici să-i pici.
  Zic şi ei, cum zic românii
  Cei ce-urmându-ne pe-aici
  De strămoşi ne-or recunoaşte:
  Apa-n burtă face broaşte!

  La o mie două sute
  După Crist! Iar noi suntem
  Morţi detot, când ni-e ulciorul
  Gol o zi, ca la golani,
  Cum deci îi vom duce dorul
  Treisprezece sute de-ani!
  Pân-atunci ne ia tătarul,
  Tot cu gând că-i gol paharul."

  Ascultând aceste spuse,
  Regele-a zâmbit perfid.
  Dete-un semn şi-un serv aduse
  Zece cupe c-un lichid.
  - "M-am gândit fără-ncetare;
  Ceva trebuie să beţi -
  Iat-aici zece păhare.
  Iar dincoace-aveţi pesmeţi
  Spuneţi, principi, de vă place,
  Şi cum vreţi, aşa voi face!"

  Sar fruntaşii daci cu ura!
  Să ia toţi paharul plin,
  Căci aveau ca focul gura
  De când nu băură vin.
  Însă care cum înghite
  Dă să scuipe mai curând
  Şi cu feţe-ngălbenite
  Se privesc pe rând, pe rând.
  - "Rege, asta-i vrăjmăşie!
  Ce ne dai să bem leşie?

  Auzim că mult li-e dragă
  Celor scoborâţi din Crum -
  Un lichior ce-i zice bragă
  Şi şi-o-mpart de cinci pe drum.
  Da! Întâi când am văzut-o,
  Am crezut că sunt lături,
  Dar pe Zevs, mă jur, pe Pluto:
  Taina ăstei băuturi
  N-o-nţeleg - s-asculţi de mine -
  Decât cei cu gusturi fine!"

  - "O, fruntaşi cu mândre coame!
  Asta-i bragă! şi se bea
  Şi de sete şi de foame."
  - "Mama dracilor s-o ia!
  Acest soi de băutură
  Nu-i de noi! Ne vâră-n draci.
  Să le-o torni cu sila-n gură
  N-au s-o-nghită bieţii daci.
  Parcă-i terciul cu lămâie
  De-oblojeli pe la călcâie!"

  - "O veţi bea! răspunse tare
  Şi-n mânie Deceneu,
  Dacă nu-mi daţi ascultare
  Şi-agitaţi poporul meu,
  Am s-o-mpun, Sarailie,
  Astăzi prin decret regal,
  Toţi s-o bea! A, terci să fie,
  Însă terci naţional!
  Haidí să bem, uitând trecutul
  Beţi, să-i facem începutul".

  Pe fereşti săriră prinţii
  Care şi-ncotro văzu!
  Unu-n goană-şi rupse dinţii,
  Altul într-un puţ căzu.
  Cel cu cizme, dând din coate,
  Se izbea de boi şi vaci,
  Tropăind cele ciuboate,
  Că-l băgase braga-n draci!
  Şi-au rămas cei prinţi de-ocară
  Apăsând popor şi ţară.

  N-au fost însă lucruri bune
  Ce-acest rege-a făptuit,
  Căci istoria ne spune
  Cum că dacii au pierit:
  Ori de dor de băutură,
  Ori de caznă-n ciuda lor, -
  Deci luaţi învăţătură,
  Regilor, în viitor:
  Dac-aveau ce soarbe dacii,
  Poate şi-azi trăiau, săracii!  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: