George Coşbuc - Nunta Zamfirei


 • Nunta Zamfirei 

  E lung pământul, ba e lat,
  Dar ca Săgeată de bogat
  Nici astăzi domn pe lume nu-i,
  Şi-avea o fată, - fata lui -
  Icoană-ntr-un altar s-o pui
  La închinat.

  Şi dac-a fost peţită des,
  E lucru tare cu-nţeles,
  Dar dintr-al prinţilor şirag,
  Câţi au trecut al casei prag,
  De bună seamă cel mai drag
  A fost ales.

  El, cel mai drag! El a venit
  Dintr-un afund de Răsărit,
  Un prinţ frumos şi tinerel,
  Şi fata s-a-ndrăgit de el.
  Că doară tocmai Viorel
  I-a fost menit.

  Şi s-a pornit apoi cuvânt!
  Şi patru margini de pământ
  Ce strimte-au fost în largul lor,
  Când a pornit s-alerge-n zbor
  Acest cuvânt mai călător
  Decât un vânt!

  Ca ieri, cuvântul din vecini
  S-a dus ca astăzi prin străini,
  Lăsând pe toţi, din cât afund
  O mie de crăimi ascund,
  Toţi craii multului rotund
  De veste plini.

  Şi-atunci din tron s-a ridicat
  Un împărat după-mpărat
  Şi regii-n purpur s-au încins,
  Şi doamnele grăbit au prins
  Să se gătească dinadins,
  Ca niciodat'.

  Iar când a fost de s-a-mplinit
  Ajunul zilei de nuntit,
  Din munţi şi văi, de peste mări,
  Din larg cuprins de multe zări,
  Nuntaşi din nouăzeci de ţări
  S-au răscolit.

  De cum a dat în fapt de zori
  Veneau cu fete şi feciori
  Trăsnind rădvanele de crai,
  Pe netede poteci de plai:
  La tot rădvanul patru cai,
  Ba patru sori.

  Din fundul lumii, mai din sus,
  Şi din Zorit, şi din Apus,
  Din cât loc poţi gândind să baţi
  Venit-au roiuri de-mpăraţi
  Cu stemă-n frunte şi-mbrăcaţi
  Cum astăzi nu-s.

  Sosit era bătrânul Grui
  Cu Sanda şi Rusanda lui,
  Şi Ţinteş, cel cu trainic rost,
  Cu Lia lui sosit a fost,
  Şi Bardeş cel cu adăpost
  Prin munţi sâlhui.

  Şi alţii, Doamne! Drag alint
  De trupuri prinse-n mărgărint!
  Ce fete dragi! Dar ce comori
  Pe rochii lungi ţesute-n flori!
  Iar hainele de pe feciori
  Sclipeau de-argint.

  Voinicii cai spumau în salt;
  Şi-n creasta coifului înalt
  Prin vulturi vântul viu vuia,
  Vrun prinţ mai tânăr când trecea
  C-un braţ în şold şi pe prăsea
  Cu celălalt.

  Iar mai spre-amiazi, din depărtări
  Văzutu-s-a crescând în zări
  Rădvan cu mire, cu nănaşi,
  Cu socri mari şi cu nuntaşi,
  Şi nouăzeci de fecioraşi
  Veneau călări.

  Şi ca la mândre nunţi de crai
  Ieşit-a-n cale-ales alai
  De sfetnici mulţi şi mult popor
  Cu muzici multe-n fruntea lor;
  Şi drumul tot era covor
  De flori de mai.

  Iar când alaiul s-a oprit
  Şi Paltin-crai a stărostit
  A prins să sune sunet viu
  De treasc şi trâmbiţi şi de chiu -
  Dar ce scriu eu? Oricum să scriu
  E nemplinit!

  Şi-atunci de peste larg pridvor,
  Din dalb iatac de foişor
  Ieşi Zamfira-n mers isteţ,
  Frumoasă ca un gând răzleţ,
  Cu trupul nalt, cu părul creţ,
  Cu pas uşor.

  Un trandafir în văi părea;
  Mlădiul trup i-l încingea
  Un brâu de-argint, dar toată-n tot
  Frumoasă cât eu nici nu pot
  O mai frumoasă să-mi socot
  Cu mintea mea.

  Şi ea mergând spre Viorel,
  De mână când a prins-o el,
  Roşind s-a zăpăcit de drag, -
  Vătavul a dat semn din steag
  Şi atunci porniră toţi şireag
  Încetinel.

  Şi-n vremea cât s-au cununat
  S-a-ntins poporul adunat
  Să joace-n drum după tilinci:
  Feciori, la zece fete, cinci,
  Cu zdrângăneii la opinci
  Ca-n port de sat.

  Trei paşi la stânga linişor
  Şi alţi trei paşi la dreapta lor;
  Se prind de mâini şi se desprind,
  S-adună cerc şi iar se-ntind,
  Şi bat pământul tropotind
  În tact uşor.

  Iar la ospăţ! Un râu de vin!
  Mai un hotar tot a fost plin
  De mese, şi tot oaspeţi rari,
  Tot crai şi tot crăiese mari,
  Alăturea cu ghinărari
  De neam străin.

  A fost atâta chiu şi cânt
  Cum nu s-a pomenit cuvânt!
  Şi soarele mirat sta-n loc,
  Că l-a ajuns şi-acest noroc,
  Să vadă el atâta joc
  P-acest pământ!

  De-ai fi văzut cum au jucat
  Copilele de împărat,
  Frumoase toate şi întrulpi,
  Cu ochi şireţi ca cei de vulpi,
  Cu rochii scurte până-n pulpi,
  Cu păr buclat.

  Şi principi falnici şi-ndrăzneţi,
  De-al căror buzdugan isteţ
  Perit-au zmei din iaduri scoşi!
  De-ai fi văzut jucând voioşi
  Şi feţi-voinici, şi feţi-frumoşi,
  Şi logofeţi.

  Ba Peneş-împărat, văzând
  Pe Barbă-Cot, piticul, stând
  Pe-un gard de-alături privitor,
  L-a pus la joc! Şi-ntre popor
  Sărea piticu-ntr-un picior
  De nu-şi da rând!

  Sunt grei bătrânii de pornit,
  Dar de-i porneşti, sunt grei de-oprit!
  Şi s-au pornit bărboşii regi
  Cu sfetnicii-nvechiţi în legi
  Şi patruzeci de zile-ntregi
  Au tot nuntit.

  Şi vesel Mugur-împărat
  Ca cel dintâi s-a ridicat
  Şi, cu păharul plin în mâini,
  Precum e felul din bătrâni
  La orice chef între români,
  El a-nchinat.

  Şi-a zis: - "Cât mac e prin livezi,
  Atâţia ani la miri urez!
  Şi-un prinţ la anul! blând şi mic,
  Să crească mare şi voinic, -
  Iar noi să mai jucăm un pic
  Şi la botez!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: