George Coşbuc - Golia ticălosul • Golia ticălosul 

  La Cahul, pe câmpie, din marginea poienii
  Se-ntinseră-n coloane de luptă moldovenii,
  Şi-aveau cu ei pe vodă, iubitul domn al lor,
  Iar Golia, el plecat-a din faptul dimineţii
  Prin vale să-şi reverse din lături călăreţii
  Ca vânturi iuţi ce scurmă şi-mpart cumplitul nor.

  Iar când veni şi vremea să urle-n zare tunul,
  Mişcatu-s-au românii cu miile, ca unul -
  O lamur-a Moldovei prin sutele de ani!
  Dar Golia ticălosul alt gând avea cu soţii,
  Şi-n suliţi ridicându-şi căciulele cu toţii
  Lăsând câmpia noastră trecură la duşmani.

  O clipă stete vodă cu inima trăsnită.
  Întors apoi, strigat-a spre oastea-nmărmurită,
  Pe Golia arătându-l cu pumnii, cu-amândoi:
  - "Oşteni ai ţării mele! priviţi-l cum se duce,
  El vinde sfânta ţară şi vinde sfânta cruce,
  Mă vinde, ticălosul, pe mine şi pe voi!"

  Cumplit se-ntoarse vodă cu-ntreaga sa mânie
  Spre partea de-unde Golia venea cu duşmănie
  Spre fraţii săi, în fruntea grozavilor spahii.
  - "Să daţi fără de milă, că-i inimă de fiară!
  Să piară-acum pământul! Moldova-ne să piară,
  Dar Golia-ntâi de toate să piar-acum, copii!"

  Şi nu vedeau românii nici moartea cum le iese
  În drum, şi nici potopul de turci ce-i încinsese,
  Vedeau numai pe Golia, pe scosul lor din minţi.
  Şi neputând mai iute să-l stingă de pe lume
  Rosteau cu glasul urii bicisnicul său nume
  Prin gemete scrâşnite strivindu-i-l în dinţi.

  O, Golia, tu! pândit-ai aşa de-amară vreme
  Dar toate ale ţării şi plângeri şi blesteme
  Ajungă-te de-a pururi, şi n-ai mai fi trăit!
  Dar iată-le, pornite din suliţi şi din gură -
  Smintiţii tăi la Cahul câineşte-aici căzură,
  Căzuşi şi tu, mişele, tu cel ce i-ai smintit!

  Călcau spahiii-n goană pe barba ta bătrână,
  Iar pumnii-n loc de aur strângeau în ei ţărână
  Şi-n gură-ţi s-adunase şi sânge şi pământ,
  Să-nece-n tine, Golio, mai repede suflarea!
  Aşa sfârşit să aibă în veci de veci trădarea,
  Iar lupii fie-i preoţi şi gura lor mormânt!

  Adânc în noaptea nopţii şi-n Iadul cel din urmă
  În care-al iernii viscol suflarea nu şi-o curmă
  Nicicând, stau prinşi în gheaţă ai lumilor mişei:
  Grozavă li-e durerea, şi vecinică li-e truda -
  De-a stânga ţipă Cain, de-a dreapta urlă luda,
  Iar tu, tu goale Golio, te vaieţi între ei!


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: