George Coşbuc - Coloana de atac • Coloana de atac 

  Porniserăm din văi adânci
  Şi ne târam acum pe brânci

  Să nu ne prind-Osman de veste,
  Că năzuim la deal spre creste,

  Căci veste de-ar fi prins ai săi,
  Noi n-am mai fi ieşit din văi.

  Şi-aşa cu-ncredere vegheată
  Noi răsărim pe deal deodată.

  Ne văd păgânii, sar pe zid,
  Potop de foc spre noi deschid.

  Dar noi prin foc o rupem iute,
  Crezându-ne pe sub redute.

  Şi nu eram! Vedeam de sus
  Că altfel e de cum ne-au spus,

  Că pân-acolo-i lungă cale,
  O râpă-n drum şi-adânca vale.

  O clipă ca-mpietriţi am stat;
  Maiorul însă-a şi plecat

  Şi ne-am făcut cu toţii cruce:
  Ei, ducă-ne-n ce foc ne-o duce!

  La vale,-acum, pe râpi curând -
  Un rând e mort, mai moare-un rând.

  Cad bombele-n pământ şi scurmă
  Şi altele mai vin pe urmă;

  Ca grindina şi plumbii cad,
  Se-ntunecă şi-i vai ca-n iad!

  Şi-un plumb veni cumplit cu zborul
  Şi fără glas căzu maiorul.

  Atunci un ofiţer înalt,
  Cu spada-n vânt, iar celălalt,

  Trăgând mereu din carabină,
  Săriră-n front; iar pe colină

  Noi după dânşii, cot la cot,
  Suiam orbiş, noi, leatul tot.

  Cat ai clipi, muream o sută,
  Muream mai mulţi, căci din redută

  Nu plumbi curgeau, ci râu de foc,
  Şi linii-ntregi cădeau pe loc.

  Şi-un căpitan, cel nalt, sărmanul,
  Căzuse vârfuind mormanul,

  Iar celălalt, acel ce-ochea,
  Muri trăsnit în faţa mea.

  Căci uite-aşa văzui de bine
  Pe-un turc bătrân ochind spre mine,

  Iar bietul căpitan nu-şí cum
  Se puse morţii drept în drum.

  Am dat să-l prind, ca să nu cadă
  Şi-atunci căzui cu el grămadă -

  Şi vezi, şi-acum mi-e capul prost,
  Că nu-nţeleg nici azi ce-a fost:

  M-am pomenit la şanţ deodată
  Şi-o cârp-aveam la cap legată.

  De ce şi când, de mâna cui?
  Şi-atâta drum eu când făcui?

  Voiam să-ntreb, n-aveam pe cine,
  Căci tot străini pe lângă mine.

  Dar cârpa, orice taină-avea,
  Atâta ştiu: c-a fost a mea -

  Şi-acu la şanţ! Noi rupem lanţul
  Şi scoborâm de-a valma şanţul.

  Sărim şi noi, şi turcii sar
  Şi-i moarte-n şanţ, e vai ş-amar,

  Ne batem ca-n pierzarea minţii,
  Cu pumnii dăm, muşcăm cu dinţii,

  Şi piept la piept ne zvârcolim,
  Străbatem repezi şi răzbim.

  Închid de veci nizamii gura,
  Iar noi îi dăm pe râpi de-a dura.

  Ieşim apoi, ca duşi de vânt,
  Pe faţa negrului pământ.

  Pe lături ne-ntărim şireagul:
  Şi iat-un căpitan cu steagul

  În fruntea noastră drum făcu:
  - "Ura, băieţi, acu-i acu!"

  Roiesc turbaţi pe zid păgânii,
  Sub zid se-ndeas-orbiş românii

  Şi-aruncă scări, răzbesc prin fum,
  Străbat mereu facându-şi drum.

  - "Trăsniţi, copii, tot după mine!"
  Noi trăsnet după el, vezi bine.

  Şi iată-l, căpitanu-i sus
  Pe meterez un braţ a pus,

  Dar şapte turci pe el săriră,
  Şi şapte săbii-l şi loviră,

  Şi-al optulea, un turc bărbos,
  Izbi turbat de sus în jos

  În piept cu patul puştii, fiara -
  Şi-atunci pocnind se rupse scara

  Şi bietul căpitan căzu
  Pe spate-n şanţ, şi-atâta fu.

  Căci s-adunau păgânii gloată
  Şi-un om era reduta toată,

  Şi-ntregul parapet un fes,
  Atâta se-ngloteau de des.

  Cădeam ca frunzele de brumă,
  Iar sângele curgea cu spumă.

  Nici loc să stai, nici drum să treci
  Şi fum de puşcă, să te-neci.

  Şi ce-am văzut atunci - minune -
  Şi-n groapă morţilor voi spune!

  Nici chip de-acu să mergi în foc,
  Nici chip să stai sub zid pe loc.

  Se dete semn atuncea oastei
  Să părăsească clinul coastei

  Şi ne-am retras departe-n văi,
  Striviţi, o mână de flăcăi,

  Flămânzi şi uzi şi-ntorşi din cale,
  Cu sufletul topit de jale.  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: