Dosoftei - Psalmul 50


 • Psalmul 50 

  Fie-ţ milă, Doamne, de mă iartă,
  Cu milostivirea cea bogată,
  Şi pentru a ta ieftinătate
  Să mă curăţăşti de răutate.

  Şi mai cu de-adins de rău mă spală
  Şi mă limpezeşte de greşală.
  Că eu îm ştiu a mea fărălege
  Şi răul mieu nainte-mi ce merge.

  Ţie ţ-am greşitu-ţ, Doamne svinte,
  De-am făcut răutăţ denainte.
  Cuvintele tale te-ndireaptă
  La giudeţ să-nvinci, când vei da plată.

  Iacă-s zămislit în strâmbătate,
  Aplecat de maică-mea-n păcate.
  Ce tu, Doamne, iubeşti dereptatea,
  De-ţ arăţ pre mine bunătatea,

  Şi cu taine ce nu să pot spune
  Mi-ai arătat a ta-nţelepciune.
  Cu izopul tu mă ocropeşte
  Şi mă scaldă de mă curăţeşte.

  Să hiu spălat şi alb ca omeţii,
  Să mă bucur şi eu cu direpţii
  De veşti bune şi preacuvioase,
  Şi să-mi bucuri mişelele oase.

  Doamne, nu-ţ întoarce svânta faţă
  De greşele ce-am făcut, cu greaţă,
  Şi de câte-am lucrat fără lege,
  Cu milostivirea ta le şterge.

  Inemă curată tu-m zideşte
  Şi duh dirept în zgău îm noieşte.
  Nu mă urni din svânta ta faţă,
  Şi duhul tău cel svânt ce mă-nvaţă

  Să nu-l depărtez de cătră mine,
  Ce să-m dai bucurie cu bine,
  Cu svânta ta, Doamne, mântuinţă.
  Şi să-m dai şi duh de biruinţă,

  Ca să-nvăţ pre cei fără de lege
  Cătră căile tale s-alerge,
  Să să-ntoarcă de pre răutate
  Cătră a ta svântă bunătate.

  Şi mă scoate, Doamne, de la sânge,
  Cu mântuinţa ta de mă strânge.
  Şi cu adevarata ta-mpreună
  Limba mea să-ş facă voaie bună.

  Şi buzele mele, Doamne svinte,
  Să-m deşchiz, şi rostul să te cânte,
  Să dea veste fără de sâială
  În tot locul de svânta ta fală.

  Că de-ai pofti jărtvă, ţ-aş aduce,
  Că jărtvele de ars nu-ţ par dulce.
  Lui Dumnezău jărtva ceea place
  Cu sufletul înfrânt ce s-a face.

  Inema cea zdrobită şi frântă
  La Dumnezău nu va fi de smântă.
  Şi cu a ta, Doamne, bună vrere
  Sionului să-i faci mângâiere,

  S-aibă de toate părţile pace,
  Pănă zidiuri nalte să vor face
  Pregiur Ierusalim cetate,
  Să scripască dar şi bunătate.

  Atunci jărtve direpte ţ-vom face.
  Colaci şi prinoase, cumu-ţ place,
  Vin şi pâine, unt şi cu grâu dulce,
  Şi viţăi pre oltari ţ-vom aduce.


  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: