Dimitrie Bolintineanu - Apa Bârsei • Apa Bârsei 

  Ca un fluviu d-aur, splendidă lumină,
  Peste patru taberi, varsă luna plină.
  Turcii şi tătarii somnului se dau;
  Ungurii, la mese, grijile-nşelau.
  Astfel prin furtună, printre nopţi, pe mare
  Lopătarii varsă tânăra cântare.

  Dar Şerban nu doarme, căci dulcele somn
  Rar răsfaţă geana unui mare domn.
  Grijile, în horă, turbure se duce
  Încotro lumina mai splendidă luce.

  Către astea, cântul păsării prin flori
  Spune că se varsă fragedele zori.
  Domnul către ceruri-nalţă rugăciune,
  Apoi dă semnalul, trompeta răsună.

  Lupta se începe, cetele tătare
  Pasă înainte, strigă cu turbare.
  Turcii le sprijină; turcii şi tătari
  Se îndes, s-amestec... Sprinteni armăsari
  Nechează, spumează... Armele răsună;
  Tremură pământul... Muntele detună,
  Soarele păleşte... Apele roşesc...
  Păsările-n aer zborul lor opresc.
  Omul se îmbată d-omenescul sânge...
  Muma către sânu-i copilaşul strânge.
  Ungurii rezistă furiei cei vii,
  Dar cum în suflarea negrei vijelii
  Arborii rezistă, câteva minute,
  Apoi îşi sfărâmă crăcile bătute,
  Astfel stau maghiarii cu-nfocatul dor,
  Cu puterea dalbă sufletelor lor.
  Dar-necaţi d-a noastră crâncenă putere,
  Iată că se pleacă, bărbăţia piere.
  Dar atunci începe cruda măcelare.
  Furia scăpată, urlă cu turbare.
  Caii calcă în sânge până la copiţi,
  Calcă şi sfărâmă morţii şi răniţi.
  Strigăte, trufaşe, celui ce învinge,
  Se confund cu plânsul celui ce se stinge,
  Astfel cum bacanta, l-al plăcerii loc,
  Vine despletită şi cu ochii-n foc,
  Şi cu voluptate, şi nesăturată,
  De plăceri sălbateci şi de vin se-mbată.
  Secheli s-abate. Zilele-i se curmă,
  Patru mii de nobili în mormânt îl urmă.  DISCLAIMER! TOATE materialele de pe site sunt materiale GRATUITE adunate/strânse de pe internet. Echipa nu va fi trasă la raspundere pentru aceste materiale. ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ MATERIALE CARE ÎNCALCĂ DREPTURILE DE AUTOR VĂ RUGÂM SÂ NE ANUNTAȚI PRINTR-UN E-MAIL.

  0 comentarii: